Monthly Archives: एफ वाय

STI Prelims 2012 – Notification Issued by MPSC

Hi Friends MPSC has issued notification for STI Prelims 2012. Date of exam 26th May 2012. Last date of online form submission is 20th April 2012. Total vacancies are 1090. Here are the details: MPSC STI Prelims Details You can join … Continue reading

Posted in MPSC STI | Tagged , , | 18 प्रतिक्रिया

How To Edit Profile on MPSC Website

Hi Friends Many of you have been contacting me with regard to the mistakes you made while creating profile on the MPSC website and you want NOW to change it but you do not have access to it or there … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 89 प्रतिक्रिया

MPSC Rajyaseva Prelims 2012 – Advertisement Issued by MPSC

Hi Friends MPSC has issued notification for Rajyaseva Prelims 2012. Here are the details: MPSC Rajyaseva Prelims Details    

Posted in MPSC State Services Prelims Exam | Tagged , , , , , , , , | 17 प्रतिक्रिया

परीक्षेदरम्यान घ्यावयाची काळजी

मित्रांनो, आता पी.एस.आय./एस.टी.आय./आय.ए.एस./राज्यसेवा परीक्षा फार जवळ आली आहे. अभ्यासाची तयारी करत असतांना सर्वच जण स्वतःला अभ्यासात झोकून देतात, सर्वस्वच विसरून जातात पण मित्रांनो, ह्यावेळी काय काळजी घ्यायला पाहिजे हे माहित आहे का? पुढील एक महिन्यात, तुम्ही तुमची उपलब्ध असलेली जास्तीत जास्त वेळ अभ्यासासाठी  द्या  पण खालील गोष्टी … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, UPSC Civil Services | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 34 प्रतिक्रिया

MPSC PSI Prelims 2012

Hi Friends MPSC has issued Notification for MPSC PSI Prelims 2012. Prelims exam on 22 April 2012. Total vacancies – 600 (but likely to be more than 2000 by Main exam. This is our guess.) Age : As on 1st … Continue reading

Posted in MPSC PSI Exam | Tagged , , , , , | 258 प्रतिक्रिया