Daily Archives: जानेवारी 19, 2019

SuccessSnippet#27: 3 Things That Matter

सक्सेस-स्निपेट#27: 3 गोष्टी ज्या अति-महत्वाच्या आहेत परीक्षा कितीही जटिल वाटत असली तरी, तुम्हाला यशस्वीरित्या ती क्लियर करण्यासाठी नेहमीच 3 गोष्टी आवश्यक असतात … 1. अभ्यास सामग्री 2. गहन अभ्यास 3. सराव चाचण्या (मॉक टेस्टस) ● अभ्यास सामग्री तुम्हाला आवश्यक ज्ञान … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा