Daily Archives: जानेवारी 26, 2019

SuccessSnippet#33: You Choose Your Destiny

सक्सेस-स्निपेट#33: तुम्हीच तुमचे भाग्य निवडता: “भाग्य तुम्हाला निवडत नाही; *तुम्हीच* तुमचे भाग्य निवडता.” ● तुम्ही काय बनू इच्छिता ते निवडा आणि त्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करा. ● तुमचे मन प्रशिक्षित करा, योग्य प्रयत्नाने आणि योग्य एकाग्रतेने त्यास शिस्त लावा. ● तुमच्या … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा