Daily Archives: जानेवारी 29, 2019

SuccessSnippet#35: Persistence and energy:

सक्सेस-स्निपेट#35: सातत्य आणि उर्जा: ● हे यशाचे आणखी एक गुपित आहे. ● जेव्हा परीक्षा काही आठवड्यांपर्यंत आलेली असते तेव्हा तुम्हाला तुमच्या उर्जेचा योग्य प्रकारे उपयोग करण्याची आवश्यकता असते. ● अडथळ्यांना तुमच्या उर्जेचा वापर करू देऊ नका. ● तुमच्या आवडीच्या पोस्टवर … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा