Monthly Archives: एफ वाय

SuccessSnippet#69:: Think Success, Believe Success:

SuccessSnippet#69:: Think Success, Believe Success: Only if you think and believe…you can succeed. Do this: ● remove fear from your thoughts. ● remove worry from your thoughts. ● remove laziness from your daily routine. These are the reasons of one’s … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#68:: Slow and Steady:

सक्सेस-स्निपेट#68 :: हळुवार पण स्थिर: ● गहन अभ्यास प्रक्रिया ही, नेहमीच मंद(हळुवार) असते म्हणून शॉर्टकट घेऊ नका. ● लवकरच किंवा नंतर तुम्ही तुमचे नोट्स तयार करुन सर्व विषयांचा अभ्यास पूर्ण कराल. ● आणि त्यानंतर तुम्ही निश्चितच परीक्षेची प्रक्रिया पार करून … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#67:: Be Confident:

सक्सेस-स्निपेट#67:: विश्वास ठेवा: परीक्षेनंतर, जर तुम्हाला असं वाटत असेल की आपण ह्यावेळी चांगलं परफॉर्म करू शकलो नाही तर पुढील गोष्टी करा: ● स्वतःला धीर द्या. ● आपल्या आशा वाढवा. ● आपला आत्मविश्वास वाढवा. ● 2 दिवसांचा ब्रेक घ्या व पिकनिकला … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#66:: Tools of Success:

सक्सेस-स्निपेट#66 :: सफलतेची साधने: कोणत्याही परीक्षेत यशस्वी होण्यासाठी, तुमच्याकडे हे असावे: ● चैतन्यशील व्यक्तिमत्व ● दगडासारखी दृढ इच्छाशक्ती ● तल्लख बुद्धी ● उच्च, वाढती कल्पना ● कुशल प्रवृत्ती ● तासंतास अभ्यास करण्यासाठी आश्चर्यकारक क्षमता Disclaimer:- I do not claim or … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#65:: Planned Success

SuccessSnippet#65:: Planned Success: The person comes out successful, who: ● plans his/her study ● studies according to the plan ● moves with the plan Remember, WITHOUT PLAN, your study would be like *a ship without a rudder*. So, be in … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

Expected Cut-Offs: Rajyaseva Prelims 2019

Hi Friends, I have calculated expected Cut-Offs for MPSC Rajyaseva Prelims 2019 considering further increase in vacancies. Here are the details: Click HERE

Posted in MPSC State Services Prelims Exam | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#64:: Good Health

SuccessSnippet#64:: Good Health Always be in good health. Do the following: ● laugh a lot everyday. ● be stress-free…always. ● exercise regularly, brisk walking…NO running. ● watch comedy, fun-filled movies ● sleep 6 to 8 hours, every night. सक्सेस-स्निपेट#64:: चांगले … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

Success-Snippet#63:: Interdependence:

Success-Snippet#63:: Interdependence: ● Self-made Notes and Mock Tests are inseparable. They are like two wings of an eagle that will lead you to success in MPSC/UPSC exam. ● Without this union, success can be misguided. So, cultivate the practice of … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#62::Be Flexible

सक्सेस-स्निपेट#62:: लवचिक रहा: ● परीक्षेची तयारी करताना, एकाच संकल्पनेशी चिकटून राहण्याऐवजी भिन्न कल्पना सामावून घेण्यासाठी पुरेसे लवचिक रहा. अन्यथा, तुमच्या अभ्यासात दोष असतील. ● जेव्हा आपले विचार स्पष्ट असतात, तेव्हा ते विचार, मुद्दा/विषयाबाबतच्या सदोष दृष्टीकोनाला स्पष्ट आणि शुद्ध विचारांमध्ये रूपांतरित … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#61:: Beware of Negative Suggestions:

SuccessSnippet#61:: Beware of Negative Suggestions: When you are preparing for MPSC/UPSC or any other exam, you need to be very vigilant about: ● negative suggestions from people around you. ● negative comments from them. ● negative influence of people around … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा