Daily Archives: मे 27, 2019

Success-Snippet#97:: The Information Age:

सक्सेस-स्निपेट#97:: माहितीचे युग: हे माहितीचे युग आहे. ह्या माहितीचा अभ्यास करताना, “योग्य माहिती” आणि “अयोग्य माहिती” यातील फरक समजूनच तुमच्या नोट्स बनवा. जास्तीत जास्त अचूक माहिती सरकारच्या अधिकृत वेबसाईटवरूनच घ्यावी. Success-Snippet#97: The Information Age: This is an era of information. … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा