Daily Archives: मे 29, 2019

SuccessSnippet#98:: Importance of Written Study Plan

सक्सेस-स्निपेट#98 :: लिखित “अभ्यास योजने”चे महत्त्व असंघटित अभ्यास धेय्यापर्यंत नेत नाही. लिखित “अभ्यास योजना”: ● तुम्हाला योजनाबद्ध रीतीने अभ्यास करण्याची प्रेरणा देते. ● दिलेल्या वेळेत प्रत्येक विषय पूर्ण करण्यात तुमची मदत करते. ● तुमची संपूर्ण कामगिरी सुधारते. SuccessSnippet#98:: Importance of … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा