Daily Archives: जून 7, 2019

SuccessSnippet#104:: Where is Success?

सक्सेस-स्निपेट#104:: यश कोठे आहे? ● यश कधीही अनावधानाने घडून येत नाही. ते आधी नियोजित करून आणि नंतर साध्य केलं जातं. ● ते संधीने अचानक समोर येत नाही परंतु ते कमवलं जातं. ते मजबूत इच्छा आणि दृढतेने मिळवलं जातं. ● तुमच्या … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा