Daily Archives: जून 18, 2019

Success-Snippet#109: You Are The Architect of Your Own Future:

सक्सेस-स्निपेट#109:: स्वतःच्या भविष्याचे शिल्पकार तुम्हीच: ● ज्याप्रमाणे शिल्पकार आपली शिल्पाकृती एकाग्रतेने तयार करतो त्याचप्रमाणे जो समजदार विद्यार्थी वेळ न घालवता आपला अभ्यास थोडा-थोडा करून वेळेच्या आत पूर्ण करतो, तोच विद्यार्थी कोणत्याही परिस्थितीत कोणत्याही परीक्षेसाठी तयार असतो. ● आळस हा अभ्यासाचा … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा