Daily Archives: जून 20, 2019

SuccessSnippet#110:: Facts-based Questions:

सक्सेस-स्निपेट#110 :: तथ्यांवर-आधारित प्रश्न: ● राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2019 च्या सा. अध्य.-1 पेपरमध्ये प्रश्न क्र. 8 पहा. हा प्रश्न भारतीय संविधानाने प्रदान केलेल्या वास्तविक तरतुदींवर आधारित आहे. ● प्रश्नातील सर्व विधाने अयोग्य आहेत. ● याचा अर्थ, तुम्हाला अचूक तथ्ये माहीत … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | 2 प्रतिक्रिया