Monthly Archives: एफ वाय

SuccessSnippet#141:: Clear Concept of Success

सक्सेस-स्निपेट#141 :: यशाची स्पष्ट संकल्पना: कधीकधी शंका अपयशाला कारणीभूत ठरते. म्हणून, इच्छित यश मिळविण्यासाठी, तुम्ही नेहमी यश किंवा अपयशाबद्दल विचार न करता अभ्यास केला पाहिजे. SuccessSnippet#141:: Clear Concept of Success: At times, doubt leads to failure. So, in order to … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#140:: Perfect Way To Start Study

SuccessSnippet#140:: Perfect Way To Start Study: Peaceful and calm mind plays a vital role in your studies. It helps you tremendously to focus your mind on the topic at hand resulting in expected outcome. Everytime, before you start your study, … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#139:: A Profound Truth

SuccessSnippet#139:: A Profound Truth: A profound truth about YOUR success. You get the much needed success when: ● you stop worrying about it. ● you stop thinking bad about it. ● you stop talking about failure. Suggestion: “Always be in … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

Hima, 6 salutes from a soldier

Hima, you are an inspiration for every Indian. 6 gold medals in 21 days !!! 6 salutes from a soldier. Am grateful… Congratulations on your 6th gold medal. Many many more to come. Disclaimer: I do not claim or own … Continue reading

Posted in Sports | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#138:: Be Self-Motivated

SuccessSnippet#138:: Be Self-Motivated: Always be your own motivation. If you do so: ● you will have your own inner-power that will make you complete things. ● you won’t need anyone to push you for anything. ● you will get specific … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#137:: Force of Confidence

सक्सेस-स्निपेट#137 :: आत्मविश्वासाची शक्ती: कोणत्याही परीक्षेत यशस्वी होण्यासाठी, तुम्हाला शंका या तुमच्या मर्यादेवर मात करणे आवश्यक आहे. यश मिळवण्याच्या इच्छेसोबत सहसा शंका असते. म्हणून लक्षात ठेवा, प्रचंड आत्मविश्वास बाळगा कारण आत्मविश्वास हाच सर्वकाही शक्य करतो. SuccessSnippet#137:: Force of Confidence: In … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#136:: Ways to improve memory

SuccessSnippet#136:: Ways to improve memory: To improve your memory, do the following: ● ask yourself a question related to a topic you had studied long back. Wait for the answer. ● if you don’t get an answer, don’t worry. It … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#135:: Access to Success

सक्सेस-स्निपेट#135 :: यशापर्यंत प्रवेश: परीक्षा कितीही कठिण असली तरी कोणत्याही व्यक्तीस यश मिळू शकते. एकच गोष्ट म्हणजे, हे अभ्यासाच्या स्वरूपावर अवलंबून असते ज्यामुळे यश मिळणे शक्य होते. SuccessSnippet#135:: Access to Success: Any person has access to the success, regardless of … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#134:: Mental Revision:

सक्सेस-स्निपेट#134 :: मानसिक रिविजन: एखादा टॉपिक किंवा त्याचा भाग अभ्यासल्यानंतर लगेच त्याच्या मुख्य मुद्द्यांची मानसिक रिविजन करा. ही रिविजन दीर्घ कालावधीसाठी तुमच्या आठवणीत राहण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात मदत करेल. हे करण्यासाठी: – ● शांतपणे बसा आणि तुमचे डोळे बंद करा. ● … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#133:: Energise Your Energy

सक्सेस-स्निपेट#133 :: आपल्या उर्जेला उत्साहित करा : प्रत्येक व्यक्तीमध्ये ऊर्जा असते. काही लोकांमध्ये ती स्थिर आणि शांत असते. जर तुम्ही त्यापैकी एक असाल तर ती ऊर्जा ओळखा; आपल्या अभ्यासासाठी त्या ऊर्जेला उत्साहित करा आणि तिचा तुमच्या अभ्यासासाठी वापर करा. SuccessSnippet#133:: … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा