Daily Archives: जुलै 6, 2019

Success-Snippet#122:: 3 States

सक्सेस-स्निपेट#122 :: 3 अवस्था: एमपीएससी/यूपीएससी परीक्षेत यशस्वी होण्याची इच्छा असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीने यश मिळेपर्यंत पुढील अवस्थांमध्येच राहावे: ● ज्ञानासाठी हावरट असावे. ● अवांछित माहितीबद्दल अज्ञानीच रहावे. ● प्रश्न सोडवण्यास असमर्थ असल्यास- अंगी ‘तापटपणा’ असावा (कारण *अधिक ज्ञानी* होण्याची उत्कट इच्छा … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा