Daily Archives: जुलै 10, 2019

SuccessSnippet#125:: When The Going Gets Tough

सक्सेस-स्निपेट#125 :: जेव्हा अभ्यास करणे कठीण होते:आपल्या अभ्यासादरम्यान, कधीकधी तुम्हाला असे वाटते की अभ्यासक्रम प्रचंड आहे आणि आपण तो पूर्ण करूच शकत नाही. त्या क्षणीः● 1 किंवा 2 दिवसांचा ब्रेक घ्या; स्वतःला आनंद देणाऱ्या एखाद्या गोष्टीची/वस्तूची स्वतःलाच ट्रीट द्या.● पुन्हा … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा