Daily Archives: जुलै 21, 2019

SuccessSnippet#133:: Energise Your Energy

सक्सेस-स्निपेट#133 :: आपल्या उर्जेला उत्साहित करा : प्रत्येक व्यक्तीमध्ये ऊर्जा असते. काही लोकांमध्ये ती स्थिर आणि शांत असते. जर तुम्ही त्यापैकी एक असाल तर ती ऊर्जा ओळखा; आपल्या अभ्यासासाठी त्या ऊर्जेला उत्साहित करा आणि तिचा तुमच्या अभ्यासासाठी वापर करा. SuccessSnippet#133:: … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा