Daily Archives: जुलै 25, 2019

SuccessSnippet#137:: Force of Confidence

सक्सेस-स्निपेट#137 :: आत्मविश्वासाची शक्ती: कोणत्याही परीक्षेत यशस्वी होण्यासाठी, तुम्हाला शंका या तुमच्या मर्यादेवर मात करणे आवश्यक आहे. यश मिळवण्याच्या इच्छेसोबत सहसा शंका असते. म्हणून लक्षात ठेवा, प्रचंड आत्मविश्वास बाळगा कारण आत्मविश्वास हाच सर्वकाही शक्य करतो. SuccessSnippet#137:: Force of Confidence: In … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा