SuccessSnippet#140:: Perfect Way To Start Study

SuccessSnippet#140:: Perfect Way To Start Study:
Peaceful and calm mind plays a vital role in your studies. It helps you tremendously to focus your mind on the topic at hand resulting in expected outcome. Everytime, before you start your study, follow this method:
● sit straight with your back (spine), neck in one line. Keep both hands in your lap.
● close your eyes and do not think of anything else.
● relax your mind by feeling peaceful and calm.
● breath-in (deep-breath) slowly and feel your body is totally relaxed.
● breath-out slowly and feel the stress is going out of your body.
● repeat the breath-in and breath-out for minimum 3 to 5 mins.

This way, you will feel relaxed, stress-free, serene, and calm. Now, start your study.

सक्सेस-स्निपेट#140 :: अभ्यास सुरू करण्याचा अचूक मार्ग:
शांत आणि स्थिर मन तुमच्या अभ्यासात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते. अपेक्षित परिणाम मिळवण्यासाठी, हातातील विषयावर आपले लक्ष केंद्रित करण्यास ते तुम्हाला मोठ्या प्रमाणात मदत करते. प्रत्येक वेळी, तुम्ही आपला अभ्यास सुरू करण्यापूर्वी, या पद्धतीचे अनुसरण करा:
● तुमची पाठ (पाठीचा कणा) व मान एका सरळ रेषेत असेल असे बसा. दोन्ही हात आपल्या मांडीवर ठेवा.
● आपले डोळे बंद करा आणि दुसर्‍या कशाचाही विचार करू नका.
● शांततापूर्ण आणि स्थिर भावनांनी आपले मन शांत करा.
● हळू हळू दीर्घ-श्वास आत घ्या आणि आपले शरीर पूर्णपणे आरामशीर आहे असे तुम्हाला वाटू द्या.
● हळू हळू श्वास बाहेर सोडा आणि आपल्या शरीरामधून ताण बाहेर जात असल्याचे तुम्हाला वाटू द्या.
● किमान 3 ते 5 मिनिटांसाठी, श्वासोच्छ्वास आणि श्वास घेण्याची क्रिया पुन्हा-पुन्हा करा.

या प्रकारे, तुम्ही आरामशीर, तणावमुक्त, प्रसन्न आणि शांत आहात असे तुम्हाला जाणवेल. आता, आपला अभ्यास सुरू करा.

Disclaimer:- I do not claim or own copyright for this image. No intention of copyright infringement.

About AnilDabhade

AD's IAS Academy Nashik provides excellent Personal Guidance Programs for aspirants of MPSC and UPSC Exam.
This entry was posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services. Bookmark the permalink.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.