Daily Archives: जुलै 30, 2019

SuccessSnippet#141:: Clear Concept of Success

सक्सेस-स्निपेट#141 :: यशाची स्पष्ट संकल्पना: कधीकधी शंका अपयशाला कारणीभूत ठरते. म्हणून, इच्छित यश मिळविण्यासाठी, तुम्ही नेहमी यश किंवा अपयशाबद्दल विचार न करता अभ्यास केला पाहिजे. SuccessSnippet#141:: Clear Concept of Success: At times, doubt leads to failure. So, in order to … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा