Monthly Archives: एफ वाय

Success-Snippet#165:: Strength of Patience

सक्सेस-स्निपेट#165 :: धैर्याची शक्ती: तुम्ही नेहमीच, प्रत्येक परिस्थितीत, संयम बाळगला पाहिजे कारण प्रत्येक यश धैर्याने साध्य करता येते. ● जर तुम्ही एखादा मुद्दा समजण्यास अक्षम असाल तर संयमाने तो पुन्हा-पुन्हा वाचा. ● जर तुम्ही मानसिक तणावात असाल तर संयमाने काही … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#164:: Main Causes of Failure

SuccessSnippet#164:: Main Causes of Failure: The two main causes of failure in MPSC/UPSC exam are ‘ignorance of syllabus’ and ‘deliberate neglect’. You must learn the value of knowing the defined syllabus of the exam. If you carefully go through it … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#163:: Supreme Combination

SuccessSnippet#163:: Supreme Combination: To fulfill your aspiration of clearing MPSC/UPSC exam, you need to have: ● diverse kinds of knowledge ● presence of mind ● profound perception ● burning desire ● sustained efforts ● boundless patience सक्सेस-स्निपेट#163 :: सर्वोच्च संयोजन: … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#162:: Importance of In-depth Study With Concentration

सक्सेस-स्निपेट#162 :: एकाग्रतेसह सखोल अभ्यासाचे महत्त्व: जेव्हा तुम्ही एखाद्या विषयाचा पूर्ण एकाग्रतेने अभ्यास करता तेव्हा हे तुमच्या स्मरणशक्तीवर दृढ आणि स्पष्ट छाप निर्माण करते आणि ही माहिती तशीच ठेवली जाते. हेच कारण आहे, जेव्हा तुम्हाला ती माहिती पाहिजे असते तेव्हा … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#161:: Time To Avoid For Study

SuccessSnippet#161:: Time To Avoid For Study: You should avoid studying between 1AM and 4AM. During this time, due to highest level of Melatonin, body is more restful and sleepy. सक्सेस-स्निपेट#161:: अभ्यासासाठी टाळायची वेळ: तुम्ही रात्री 1 ते 4 दरम्यान अभ्यास … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#160:: Quick Revision

SuccessSnippet#160:: Quick Revision: Just before going to sleep, quickly read your Notes that you prepared during the day. After that say this ” I will easily remember these Notes whenever I need.” Go to sleep. Do not (DO NOT) use … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#159:: Every Success Can Be Achieved

सक्सेस-स्निपेट#159:: प्रत्येक यश मिळू शकतं: प्रत्येक परीक्षा अत्यंत लक्ष देऊन पास केली जाऊ शकते. म्हणूनच, प्रत्येक यश मिळू शकतं. तुम्ही फक्त (अभ्यासाच्या वेळी) हे करण्याची गरज आहे – सर्व चिंता, तणाव आणि भटक्या विचारांना सोडून द्या. SuccessSnippet#159:: Every Success Can … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#158:: How To Handle Difficult Topic/Subject?

सक्सेस-स्निपेट#158 :: कठीण मुद्दा/विषय कसा हाताळावा? जेव्हा तुमच्यासमोर एखादा कठीण मुद्दा किंवा विषय येतो आणि तुम्ही त्यास कोणतीही प्रगती न झाल्यास सोडून देता, तेव्हा हे करा: – ● स्वत:लाच विचारा – “पाणी आणि सूर्यप्रकाश दिल्यास संपूर्ण कोरडं बी एक रोप … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#157:: Guard Yourself

SuccessSnippet#157:: Guard Yourself: People around you always say deviating things. Do not let your mind to affect by these things. Rather be with someone who dont speak anything or be alone surrounded by your books सक्सेस-स्निपेट#157:: स्वतःचे रक्षण करा: आपल्या … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

Success-Snippet#156:: Massive Success

Success-Snippet#156:: Massive Success: You know something? That:- ● you have the capability to do anything. ● you have abundant potential. ● you have creative power within you. So, believe in yourself to turn everything that you work on…into a massive … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा