Daily Archives: ऑगस्ट 23, 2019

SuccessSnippet#158:: How To Handle Difficult Topic/Subject?

सक्सेस-स्निपेट#158 :: कठीण मुद्दा/विषय कसा हाताळावा? जेव्हा तुमच्यासमोर एखादा कठीण मुद्दा किंवा विषय येतो आणि तुम्ही त्यास कोणतीही प्रगती न झाल्यास सोडून देता, तेव्हा हे करा: – ● स्वत:लाच विचारा – “पाणी आणि सूर्यप्रकाश दिल्यास संपूर्ण कोरडं बी एक रोप … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा