Daily Archives: ऑगस्ट 28, 2019

SuccessSnippet#162:: Importance of In-depth Study With Concentration

सक्सेस-स्निपेट#162 :: एकाग्रतेसह सखोल अभ्यासाचे महत्त्व: जेव्हा तुम्ही एखाद्या विषयाचा पूर्ण एकाग्रतेने अभ्यास करता तेव्हा हे तुमच्या स्मरणशक्तीवर दृढ आणि स्पष्ट छाप निर्माण करते आणि ही माहिती तशीच ठेवली जाते. हेच कारण आहे, जेव्हा तुम्हाला ती माहिती पाहिजे असते तेव्हा … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा