Daily Archives: सप्टेंबर 2, 2019

SuccessSnippet#167:: Never Have Doubts

सक्सेस-स्निपेट#167:: कधीही शंका नसावी: नेहमी लक्षात ठेवा, तुमची मानसिक स्थिती तुमच्या अभ्यासावर परिणाम करते. एक लहान शंका देखील तुमच्या प्रगतीत अडथळा आणेल. नेहमीच, लक्ष केंद्रित करा आणि निःसंशयपणे पुढे जा. यामुळे तुमच्या अभ्यासात भक्कम प्रगती होईल. SuccessSnippet#167:: Never Have Doubts: … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा