Daily Archives: सप्टेंबर 21, 2019

SuccessSnippet#184:: Master-Key to Success

सक्सेस-स्निपेट#184 :: यशाची मास्टर-की: हे एक गहन सत्य आहे की आपल्या प्रत्येकामध्ये एक मास्टर-की आहे. शतकानुशतके, याचा उपयोग अनेक लोकांद्वारे मोठमोठे यश मिळविण्यासाठी केला जात आहे. त्याला इच्छाशक्ती म्हणतात. आपण करत असलेल्या प्रत्येक गोष्टीत यश मिळविण्यासाठी आपल्या ह्या मास्टर-कीचा वापर … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा