Monthly Archives: एफ वाय

SuccessSnippet#210:: Study Method

SuccessSnippet#210:: Study Method: Whatever study method you are following, just believe in it to be good enough. It will give you success. सक्सेस-स्निपेट#210 :: अभ्यास पद्धती: तुम्ही जी अभ्यासाची पद्धत अनुसरीत आहात, ‘तीच चांगली आहे’ असा विश्वास ठेवा. तीच तुम्हाला … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#209:: Right Time For Tests

सक्सेस-स्निपेट#209 :: सराव परिक्षांसाठी योग्य वेळ: आज आणि पुढचे दोन दिवस, तुम्ही सराव परीक्षा (Mock Tests) द्यायला पाहिजेत कारण तुमच्या आजूबाजूला बर्‍याच घडामोडी चालू असतील ज्यामुळे अभ्यासासाठी आवश्यक असलेल्या एकाग्रतेपासून लक्ष विचलित होत राहील. दररोज 2-3 चाचण्या द्यायचा प्रयत्न करा … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#208 :: Eternal Confidence

सक्सेस-स्नीपेट#208 :: अजरामर आत्मविश्वास: एखादं रोप जसं दगडांच्या मधून, वेडंवाकडं होऊनही, आपली वाट शोधून डोकं वर काढल्याशिवाय राहत नाही तसंच प्रत्येकाने आपापल्या परीने आपलं ध्येय गाठण्यासाठी अजरामर आत्मविश्वासाने सर्वतोपरी प्रयत्न करून असामान्य परिस्थितीतही आपलं ध्येय गाठायलाच पाहिजे. SuccessSnippet#208 :: Eternal … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#207:: Think Differently

SuccessSnippet#207:: Think Differently: In order to be successful at anything, you should think very differently, in every way, from all other people. सक्सेस-स्निपेट#207 :: वेगळा विचार करा: कशातही यशस्वी होण्यासाठी, तुम्ही इतर सर्व लोकांपेक्षा, प्रत्येक बाबतीत, अगदी भिन्न पद्धतीने विचार … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#206:: Digest Everything

सक्सेस-स्निपेट#206 :: सर्व काही पचवा: बरेच एमपीएससी/यूपीएससी इच्छुक उमेदवार बरंच वाचन करीत असतात परंतु ते अंतिम हेतू साध्य करण्यासाठी त्याचा वापर करत नाहीत. तुम्ही, नक्कीच, खूप वाचले पाहिजे; ते करत असताना, तुम्ही जे वाचत आहात ते आत्मसात करा आणि नंतर … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#205:: The Motive Behind Your Study

SuccessSnippet#205:: The Motive Behind Your Study: The motive behind studying books, magazines, journals, newspapers is to abstract relevant points related to the topics and subjects. These points would help you build up the strong knowledge base. So, collect smaller points … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#204:: Atmosphere

सक्सेस-स्निपेट#204:: वातावरण: आपल्या अभ्यासाचा फायदा घेण्यासाठी, तुम्ही हे करावे: ● एक निरोगी मानसिक वातावरण राखावे. ● आनंदी विचारांनी स्वत: ला वेढून ठेवावे. ● सर्व प्रकारच्या चिंता आणि तणावापासून सुरक्षित रहावे. SuccessSnippet#204:: Atmosphere: In order to benefit from your studies, you … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#203:: What Is Not Needed

सक्सेस-स्निपेट#203 :: काय आवश्यक नाही: नोट्स लिहिताना पृष्ठे आणि पृष्ठे भरभरून काढणे खूप सोपे आहे. परंतु… “ज्याची आवश्यकता नाही”… ते तुम्हाला माहित असणे आवश्यक आहे आणि सर्वप्रथम ते दूर केले पाहिजे !!! तर, केवळ तेच उपयोगात येईल … जे तुम्ही … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#202:: A Conquering Will

SuccessSnippet#202:: A Conquering Will: Have, in yourself, a conquering will that can mould anything according to your wish. Use it strongly: ● to find any information you want. ● to solve any question that seems difficult. ● to achieve anything … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#201:: How To Distance Yourself From Being Distracted?

SuccessSnippet#201:: How To Distance Yourself From Being Distracted? When you are studying, lots of distracting sounds reach your ears thereby disturbing your concentration. You need to train your mind and ears to avoid distracting sounds. To distance yourself from such … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा