Daily Archives: ऑक्टोबर 6, 2019

SuccessSnippet#192:: Do Not Rush

सक्सेस-स्निपेट#192:: घाई करू नका: वास्तविक एमपीएससी/यूपीएससी परीक्षा देण्याचा प्रयत्न करण्यापूर्वी आपण परीक्षेसाठी सध्या सक्षम आहात किंवा तयार आहात की नाही याची प्रथम योग्य ती स्वतःची तपासणी करा. हे समजून घेणे फार महत्वाचे आहे म्हणून परीक्षा देण्यासाठी उतावीळपणे घाई करू नका. … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा