Daily Archives: ऑक्टोबर 7, 2019

SuccessSnippet#193 :: 4 Wheel Drive

सक्सेस-स्निपेट#193 :: 4 व्हील ड्राइव्ह: राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2020 साठी, चार महिने (ऑक्टोबर-नोव्हेंबर-डिसेंबर-जानेवारी) तुमच्या हातात आहेत, म्हणून त्यांचा 4-व्हील-ड्राइव्ह-ऑटोमोबाईल सारख्या संपूर्ण नियंत्रणासह वापर करा. ही तुमची 4 व्हील्स आहेत: – 1- वाचन करा (व्यापकपणे) २- लिहुन काढा (मुख्य मुद्दे) 3- … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा