Daily Archives: ऑक्टोबर 9, 2019

SuccessSnippet#194:: Do It, Implement It

सक्सेस-स्निपेट#194 :: हे करा, अंमलात आणा: जेव्हा तुम्ही एखाद्या विषयाचा/मुद्द्याचा अभ्यास करता: – ● निष्क्रीयतेने वाचण्याऐवजी तू अधिक खोलवर समजून घ्या. ● ते मुद्दे लिहून ठेवा, लक्षात राहतील फक्त यावर विसंबून राहू नका. ● पाठांतर करण्याऐवजी त्या विषयावर स्वतःची चाचणी … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा