Daily Archives: ऑक्टोबर 24, 2019

SuccessSnippet#206:: Digest Everything

सक्सेस-स्निपेट#206 :: सर्व काही पचवा: बरेच एमपीएससी/यूपीएससी इच्छुक उमेदवार बरंच वाचन करीत असतात परंतु ते अंतिम हेतू साध्य करण्यासाठी त्याचा वापर करत नाहीत. तुम्ही, नक्कीच, खूप वाचले पाहिजे; ते करत असताना, तुम्ही जे वाचत आहात ते आत्मसात करा आणि नंतर … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा