Daily Archives: ऑक्टोबर 26, 2019

SuccessSnippet#208 :: Eternal Confidence

सक्सेस-स्नीपेट#208 :: अजरामर आत्मविश्वास: एखादं रोप जसं दगडांच्या मधून, वेडंवाकडं होऊनही, आपली वाट शोधून डोकं वर काढल्याशिवाय राहत नाही तसंच प्रत्येकाने आपापल्या परीने आपलं ध्येय गाठण्यासाठी अजरामर आत्मविश्वासाने सर्वतोपरी प्रयत्न करून असामान्य परिस्थितीतही आपलं ध्येय गाठायलाच पाहिजे. SuccessSnippet#208 :: Eternal … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा