Daily Archives: ऑक्टोबर 29, 2019

SuccessSnippet#210:: Study Method

SuccessSnippet#210:: Study Method: Whatever study method you are following, just believe in it to be good enough. It will give you success. सक्सेस-स्निपेट#210 :: अभ्यास पद्धती: तुम्ही जी अभ्यासाची पद्धत अनुसरीत आहात, ‘तीच चांगली आहे’ असा विश्वास ठेवा. तीच तुम्हाला … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा