Daily Archives: नोव्हेंबर 9, 2019

SuccessSnippet#215:: Sense of Achievement

SuccessSnippet#215:: Sense of Achievement: Set your goal and then do everything to ACHIEVE it. This would be the greatest and proud feeling for you. सक्सेस-स्निपेट#215:: यशस्वीतेची भावना: आपले ध्येय निश्चित करा आणि नंतर ते प्राप्त करण्यासाठी सर्वकाही करा. तुमच्यासाठी ही … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा