Daily Archives: नोव्हेंबर 13, 2019

SuccessSnippet#216:: Backbone of Study:

सक्सेस-स्निपेट#216 :: अभ्यासाचा कणा: वृत्तपत्रे, मासिके, सरकारी वेबसाइटवरील माहिती इत्यादींचा अभ्यास करणे, एमपीएससी/यूपीएससी परीक्षांच्या तुमच्या तयारीचा आधार आहे हे विसरू नका. SuccessSnippet#216:: Backbone of Study: Studying from newspapers, magazines, resources on government websites, etc form the backbone of your preparation … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा