Daily Archives: नोव्हेंबर 18, 2019

SuccessSnippet#221:: Analysis

सक्सेस-स्निपेट#221 :: विश्लेषण जेव्हा तुम्ही एखादा मोठा विषय/मुद्दा वाचता तेव्हा: – ● त्याला वेगळ्या बिंदूंमध्ये विभाजित करा. ● एका वेळी एक बिंदू घ्या; त्याचा विस्तार करा, त्याचे विश्लेषण करा. ● प्रत्येक मुद्द्याचा तपशीलवार अभ्यास करा. शेवटी, तुमच्याकडे तो विषय/मुद्दा संपूर्णपणे … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | 2 प्रतिक्रिया