Monthly Archives: एफ वाय

SuccessSnippet#240 :: How To Memorise Your Notes?

Success-Snippet#240 :: How To Memorise Your Notes? – learn the FIRST point of a topic. – review it. – learn the SECOND point. – review FIRST and SECOND point. – learn the THIRD point. – review all three points. Continue … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#239:: Update and Be Updated

SuccessSnippet#239:: Update and Be Updated: This weekend, update the Indices of your Notes (topic-wise) so that, just before your exam, you would be able to pull out (for Revision) what you want without wasting precious time. सक्सेस-स्निपेट#239 :: अपडेट करा … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam | यावर आपले मत नोंदवा

Success-Snippet#237:: Deep Truth of Deep Study

सक्सेस-स्निपेट#237 :: गहन अभ्यासाचे गहन सत्य: आपल्या अभ्यासादरम्यान, जेव्हा तुम्ही एखादा विषय वाचता तेव्हा प्रत्येक मुद्दा स्पष्ट होईपर्यंत आपल्या मनाला त्यावर लक्ष देऊ द्या. अशाप्रकारे, तुमचे मन विषयाबद्दल सर्व काही गहनपणे समजून घेईल. Success-Snippet#237:: Deep Truth of Deep Study: During … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

Success-Snippet#236:: Update Facts & Figures

सक्सेस-स्निपेट#236:: तथ्ये आणि आकडेवारी अद्ययावत करा: राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०२० अवघ्या 2 महिन्यांवर आली आहे म्हणून आपण सरकारी संकेत स्थळांना भेट देऊन आपल्या नोट्समधील तथ्ये आणि आकडेवारी (आर्थिकदृष्ट्या, पर्यावरणीय, स्टॅटिस्टिकल, विज्ञान व तंत्रज्ञान, भौगोलिक इ.) अद्ययावत करा. Success-Snippet#236:: Update Facts … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#235 :: No Excuses

सक्सेस-स्निपेट#235 :: कारणे नकोत: आपणास जे करायचे आहे ते चालू न ठेवण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची कारणे नकोत, कोणत्याही परिस्थितीत. कधीही हार मानू नका. तुम्ही आपल्या योजनेशी चिकटून राहाल तेव्हा सर्व काही जुळून येईल. परिस्थिचा बळी होण्याऐवजी परिस्थितीला आपल्याप्रमाणे आकार द्या. लक्षात … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

आपल्याला हवं तसं घडवा

दुसऱ्यांचा फोटो आपल्या डीपीला लावून आपलं भाग्य बदलेल हे स्वप्न बघण्यापेक्षा आपल्याला हवं तसं घडवण्याची शक्ती तुमच्यातच आहे हे लक्षात घ्या. 🤨🤨🤨🤨🤨

Posted in MPSC Rajyaseva Main Exam | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#234:: Why Are You Here?

SuccessSnippet#234:: Why Are You Here? ● You are here to make changes, not change yourself. ● You are here to heal others, not look for someone to heal you. ● You are here to lead others, not be a follower … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#233: Keep Morale Always High

SuccessSnippet#233: Keep Morale Always High: During your preparation for MPSC/UPSC exam, keeping your morale ALWAYS HIGH is of utmost importance. Let not it get affected by others’ negative thoughts otherwise you may get engulfed in confusion resulting in utter frustration. … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#232:: Perseverance – The Key To Success

SuccessSnippet#232:: Perseverance – The Key To Success – Pursue your study unceasingly. – Complete each topic without taking longer breaks. – Do not allow negative thoughts to enter into your mind (in between breaks). सक्सेस-स्निपेट#232 :: चिकाटी – यशाची गुरुकिल्ली … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#231 :: Remain in Command:

सक्सेस-स्निपेट # 231 :: नियंत्रित रहा: तुम्ही एमपीएससी, यूपीएससी किंवा इतर कोणत्याही परीक्षेची तयारी करत असलात तरीही तुम्ही नेहमीच प्रत्येक परिस्थितीत स्वतःवर नियंत्रण ठेवले पाहिजे. प्रथम, स्वतःवर विश्वास ठेवा आणि नंतर कोणतेही आव्हान स्वीकारा. तुमच्यात अशी शक्ती आहे जी मागील … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | १ प्रतिक्रिया