Daily Archives: जानेवारी 14, 2020

आपल्याला हवं तसं घडवा

दुसऱ्यांचा फोटो आपल्या डीपीला लावून आपलं भाग्य बदलेल हे स्वप्न बघण्यापेक्षा आपल्याला हवं तसं घडवण्याची शक्ती तुमच्यातच आहे हे लक्षात घ्या. 🤨🤨🤨🤨🤨

Posted in MPSC Rajyaseva Main Exam | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#234:: Why Are You Here?

SuccessSnippet#234:: Why Are You Here? ● You are here to make changes, not change yourself. ● You are here to heal others, not look for someone to heal you. ● You are here to lead others, not be a follower … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा