Daily Archives: जानेवारी 16, 2020

SuccessSnippet#235 :: No Excuses

सक्सेस-स्निपेट#235 :: कारणे नकोत: आपणास जे करायचे आहे ते चालू न ठेवण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची कारणे नकोत, कोणत्याही परिस्थितीत. कधीही हार मानू नका. तुम्ही आपल्या योजनेशी चिकटून राहाल तेव्हा सर्व काही जुळून येईल. परिस्थिचा बळी होण्याऐवजी परिस्थितीला आपल्याप्रमाणे आकार द्या. लक्षात … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा