Daily Archives: जानेवारी 17, 2020

Success-Snippet#236:: Update Facts & Figures

सक्सेस-स्निपेट#236:: तथ्ये आणि आकडेवारी अद्ययावत करा: राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०२० अवघ्या 2 महिन्यांवर आली आहे म्हणून आपण सरकारी संकेत स्थळांना भेट देऊन आपल्या नोट्समधील तथ्ये आणि आकडेवारी (आर्थिकदृष्ट्या, पर्यावरणीय, स्टॅटिस्टिकल, विज्ञान व तंत्रज्ञान, भौगोलिक इ.) अद्ययावत करा. Success-Snippet#236:: Update Facts … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा