Daily Archives: मार्च 11, 2020

Success-Snippet#250:: Restart Any Time

सक्सेस-स्निपेट#250 :: कोणत्याही वेळी पुन्हा प्रारंभ करा: एमपीएससी/यूपीएससी परीक्षेची तयारी करत असताना, कोणत्याही वेळी अभ्यास सोडून द्यावे असं वाटत असल्यास; लगेचच सोडू नका. त्याऐवजी, तुम्ही पुन्हा प्रारंभ केला पाहिजे. म्हणून, काही दिवसांचा ब्रेक घ्या (तुम्ही ते करू शकत असल्यास). नवीन … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा