Daily Archives: मार्च 20, 2020

SuccessSnippet#256:: Caring Your Brain & Body

सक्सेस-स्निपेट#256 :: आपल्या मेंदूची आणि शरीराची काळजी घ्या: या क्षणी, आपल्यापैकी बहुतेक सर्वचजण कोविड-19 चे संक्रमण होऊ नये म्हणून आपल्या घरापर्यंतच मर्यादित आहेत. आपल्या हालचाली प्रतिबंधित आहेत; म्हणून आपण आपल्या मेंदूची आणि आपल्या शरीराची काळजी घेणे आवश्यक आहे. घरी व्यायाम … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा