Daily Archives: मार्च 27, 2020

SuccessSnippet#260:: Failure – Stepping Stone To Success

सक्सेस-स्निपेट#260 :: अपयश – यशाकडे वाटचाल: युगानुयुगे असे म्हटले जाते की “अपयश म्हणजे यशाची वाटचाल होय”. पण कसे? ● शंका आणि भीतीपासून मुक्त व्हा. ● सर्व परिस्थितींना आपल्या बाजूने वळवा. ● दृढ इच्छाशक्तीने विचार करा. ● निर्भयपणे प्रयत्न करा. ● … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा