Monthly Archives: एफ वाय

SuccessSnippet#275:: Consequences

SuccessSnippet#275:: Consequences: While studing for MPSC/UPSC exam:- ● what you think of the importance of the topic at hand. ● your understanding of the information related to that topic. ● your thoughts about that information. ● your Notes on that … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#274:: Learning Process

सक्सेस-स्निपेट#274 :: शिकण्याची प्रक्रिया: ● एकाच वेळी सर्व काही शिकण्याचा प्रयत्न करू नका (शब्दशः, तुम्ही हे करू शकत नाही). ● ही एक शिकण्याची मालिका असावी, उच्च स्तर गाठण्यासाठी. ● जोपर्यंत शिर्षस्थानी पोहोचत नाही किंवा तुमचं इच्छित स्थान प्राप्त करेपर्यंत सहनशक्ती … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#273:: What You Do Makes The Difference

SuccessSnippet#273:: What You Do Makes The Difference: You all study for the same exam(s). You all do everything that needs to be done, right? But remember, what and how you study influences your success. ● recognising important topics ● groundbreaking … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#272:: Deeper Understanding

SuccessSnippet#272:: Deeper Understanding: You can better your chances of success in MPSC/UPSC exam by understanding at a more deeper level what you have already studied so far. सक्सेस-स्निपेट#272:: सखोल आकलन: तुम्ही आत्तापर्यंत शिकलेल्या गोष्टींना सखोल स्तरावर समजून घेऊन तुमची एमपीएससी … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#271:: Sole Aim of Revision

SuccessSnippet#271:: Sole Aim of Revision: The sole and supreme use of revision is to remove, to burn out all information that is useless and incorrect. There could be no object in reading the Notes after the imperfect/incorrect information had been … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#270:: Accomplish Anything

सक्सेस-स्निपेट#270 :: काहीही मिळवा: जी व्यक्ती स्वतःची आहुती सुद्धा द्यायला घाबरत नाही, ती व्यक्ती काहीही मिळवू शकते. ज्यावर आपले अंतःकरण असेल ते पूर्ण करण्यात आपण नेहमीच यशस्वी होऊ शकता. आपल्याला फक्त ते मनापासून करण्याची गरज आहे. SuccessSnippet#270:: Accomplish Anything: A … Continue reading

Posted in MPSC Rajyaseva Main Exam | यावर आपले मत नोंदवा

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीनिमित्त हार्दिक शुभेच्छा

माझ्या कीर्तिवंत बाबांचं स्टेटस केवढं भव्य दिव्य !!! त्यांची प्रतिमा किती उंच !!! केवढी प्रचंड त्यांची विद्वत्ता!!! त्यांची ज्ञानाची तृष्णा किती मोठी !!! त्यांचे विचार, त्यांचे धवल चरित्र, त्यांचा त्याग…सर्व काही किती पवित्र !!! माझ्या बाबांना कोटीकोटी नमन… 🙏🙏🙏🙏🙏 अनन्यसाधारण … Continue reading

Posted in MPSC Rajyaseva Main Exam | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#269:: Remain Passionate

SuccessSnippet#269:: Remain Passionate: In this critical time, do not let your studies hamper. Remain passionate about your studies. Do not allow negative thoughts to takeover yours. Take it as if you have been given extra time for preparation. सक्सेस-स्निपेट#269 :: … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#268:: Study Should Be Easy

सक्सेस-स्निपेट#268 :: अभ्यास सोपा असावा: खूप कष्ट करून आणि स्वत:वर निरंतर दबाव ठेवण्याऐवजी, तुमचा अभ्यास असा असायला हवाः ● आरामात करावा. ● हातात असलेल्या टॉपिकवर केंद्रित असावा. ● मुक्त-प्रवाहित परंतु विषयाशीच संबंधित असावा. ● प्रभावी असावा. ● जास्त कालावधीचा परंतु … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | 2 प्रतिक्रिया

SuccessSnippet#267:: Avoid Dead Study

SuccessSnippet#267:: Avoid Dead Study: Most of the time, while studying, your attention wanders on many things: ● …checking WhatsApp, facebook, tiktok, sms, email. ● … thinking about many other things. Studying this way is called dead study. Neither you are … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा