Daily Archives: एप्रिल 4, 2020

SuccessSnippet#264:: Appreciate Yourself

सक्सेस-स्निपेट#264 :: स्वतःचे कौतुक करा: स्वतःमध्ये, स्वतःच्या अभ्यासामध्ये प्रचंड सुधारणा घडवून आणण्यासाठी; स्वतःचे कौतुक करायला शिका. ● आपल्या क्षमतांचे कौतुक करा. ● आपल्या निर्णयाचे कौतुक करा. ● आपल्या चिकाटीचे कौतुक करा. ● आपल्या महत्वाकांक्षाचे कौतुक करा ● आपण यापूर्वी प्राप्त … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा