Monthly Archives: एफ वाय

SuccessSnippet#279:: Growth of Your Study

सक्सेस-स्निपेट#279 :: तुमच्या अभ्यासाची वाढ: तुमचा अभ्यास वाढणार्‍या झाडासारखा असावा. जसजसे झाड वाढते तसे मजबूत मुळांसह दृढ होते. त्याच प्रकारे, तुमचा अभ्यास असावा; सखोल आणि विशाल. Success-Snippet#279:: Growth of Your Study: Your study should be like a growing tree. As … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#278:: Self-Taught Genius

सक्सेस-स्निपेट#278 :: स्वतः-शिकलेली अलौकिक व्यक्ती: तुमच्यात सर्व काही विपुल प्रमाणात आहे (संभाव्यता, ऊर्जा, आत्मविश्वास, इच्छाशक्ती, बुद्धिमत्ता, क्षमता इ.). लॉकडाउन च्या ह्या संधीचा वापर करा आणि स्वत:-शिकलेली अलौकिक बुद्धीमत्ता असलेली व्यक्ती व्हा जी कोणतीही परीक्षा क्लिअर करू शकते. SuccessSnippet#278:: Self-Taught Genius: … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#277:: Independent Explanation

SuccessSnippet#277:: Independent Explanation: When you understand a subject, it doesn’t mean you understand everything about it. You may require to undertsand independent explanation of each topic that comes under that subject. सक्सेस-स्निपेट#277 :: स्वतंत्र स्पष्टीकरण: जेव्हा तुम्हाला एखादा विषय कळला … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#276:: Break The Cycle

सक्सेस-स्निपेट#276 :: चक्र खंडित करा: उपलब्ध वेळेत तुम्ही तुमचा अभ्यास योग्य रीतीने केला पाहिजे जेणेकरून तुम्ही यावेळी परीक्षा पास करू शकाल. नाहीतर… तुम्हाला 2021 मध्ये पुन्हा संधी आहे … पुन्हा 2022 मध्ये … पुन्हा 2023 मध्ये … पुन्हा 2024 मध्ये. … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा