Monthly Archives: एफ वाय

SuccessSnippet#291:: Act Like A Magnet

सक्सेस-स्निपेट#291:: चुंबकासारखे कार्य करा:एमपीएससी / यूपीएससी परीक्षांचा अभ्यास करताना, एखाद्या चुंबकासारखे कार्य करा (जसे ते धूळ कणांपासून लोखंडी कण वेगळे करते), तुमच्या समोर असलेल्या ‘माहितीच्या समुद्रापासून’ वस्तुस्थिती आणि आकडेवारी विभक्त करावी. SuccessSnippet#291:: Act Like A Magnet:While studying for MPSC/UPSC exams, … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | Tagged , , , , , , , , , | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#290::Second-hand Knowledge

सक्सेस-स्निपेट#290 :: सेकंड-हँड नॉलेज:सेकंड-हँड नॉलेज (कंपाईल केलेले) वापरताना, हे अस्सल स्त्रोतांकडून आहे व त्यामध्ये योग्य माहिती आहे याची खात्री करुन घ्या. याचा गांभीर्याने विचार करा कारण एमपीएससी / यूपीएससी परीक्षा हा तुमच्या करियरशी संबंधित एक गंभीर विषय आहे. SuccessSnippet#290::Second-hand Knowledge:While … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

New rules – Negative Marking

Hi friends, MPSC has implemented new rules for negative marking…For all its exams (objective papers – MCQs). Click HERE to now about it.

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI | यावर आपले मत नोंदवा

New Date Rajya seva Pre 2020

राज्यसेवा पूर्व परीक्षा ११ ऑक्टोबर, दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा २२ नोव्हेंबर आणि अभियांत्रिकी सेवा पूर्व परीक्षा १ नोव्हेंबरला होणार आहे.

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#289:: O-C-R Technique

SuccessSnippet#289:: O-C-R Technique: Use this technique in your preparation for MPSC/UPSC exams. ● Observation – observe your surroundings for valuable information. ● Collection – collect only what is relevant. ● Reflection – at regular intervals, let this information reflect in … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा