Monthly Archives: एफ वाय

SuccessSnippet#297:: How To Cover A Topic?

SuccessSnippet#297:: How To Cover A Topic:If you are referring two or more books for a topic, do this:● read only the relevant positive points from all the books, one by one.● then read only the relevant negative points from those … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#296:: Difficult Topic

सक्सेस-स्निपेट#296 :: कठीण विषय:कोणताही कठीण विषय (तुम्हाला असे वाटत असल्यास) असू द्या, त्यावर खालील गोष्टींद्वारे प्रभुत्व मिळवता येऊ शकते:● विस्तृत संशोधनातून माहिती गोळा करून.● त्या माहितीचा सखोल अभ्यास करून.● ती माहिती फिल्टर करून फक्त महत्वाची बाब नोट करून. …आणि वेळोवेळी … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

Join NOW

घरबसल्या कोर्स पूर्ण करा. पुस्तके, मासिके कुरियरने, स्टडी प्लॅन्स, न्यूजलेटर्स, टेस्टस ईमेलद्वारे. काही टेस्ट्स ऑनलाईन. अधिक माहितीसाठी कोर्सेस मेन्यू किंवा ब्लॉगचे मुख्यपेज बघा.

Posted in MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam | यावर आपले मत नोंदवा

Salute to the Superwoman Seema Dhaka

Posted in MPSC Rajyaseva Main Exam | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#295:: Value The Time

सक्सेस-स्निपेट#295 :: वेळेचे मूल्यःपरीक्षेचा अभ्यास करत असताना, आपल्याकडे असलेल्या वेळेचा सखोल अभ्यासासाठी उपयोग करा. नंतर जेव्हा तुमच्याकडे कमी वेळ असेल:● तुम्ही वेळेचे गुलाम व्हाल.● तुम्ही सखोल विचार करण्यात अक्षम असाल.● तुम्ही नेहमी घाईत असाल. आणि तुमचे खूप महत्त्वाचे मुद्दे बाकी … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#294:: Know Your Strengths

सक्सेस-स्निपेट#294:: तुमचं सामर्थ्य ओळखा:मागील परीक्षेत मिळालेल्या अपयशामुळे तुम्ही ज्या वेदना सोसल्यात त्या हेतूशिवाय नव्हत्या. तुमच्या त्या दु:खापासून शिकण्यासाठी स्वतःतील सकारात्मक सामर्थ्याचा वापर करा आणि मागील पराभवापासून शहाणपणा मिळवा. SuccessSnippet#294:: Know Your Strengths:The pain you suffered because of the failure at … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

SuccessSnippet#293:: Your Dream

SuccessSnippet#293:: Your Dream:Sometimes it’s very difficult for you to abandon a dream, but that is precisely what needs to happen in order to accomplish a grand and greater dream. सक्सेस-स्निपेट#293 :: आपले स्वप्न :कधीकधी स्वप्नाचा त्याग करणे आपल्यासाठी खूप अवघड … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा