Daily Archives: नोव्हेंबर 23, 2020

SuccessSnippet#296:: Difficult Topic

सक्सेस-स्निपेट#296 :: कठीण विषय:कोणताही कठीण विषय (तुम्हाला असे वाटत असल्यास) असू द्या, त्यावर खालील गोष्टींद्वारे प्रभुत्व मिळवता येऊ शकते:● विस्तृत संशोधनातून माहिती गोळा करून.● त्या माहितीचा सखोल अभ्यास करून.● ती माहिती फिल्टर करून फक्त महत्वाची बाब नोट करून. …आणि वेळोवेळी … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा