Daily Archives: डिसेंबर 17, 2020

SuccessSnippet#300:: Abandonment

सक्सेस-स्निपेट#300:: परित्याग:एमपीएससी / यूपीएससीमार्फत वर्ग १/२ पद मिळविण्याचे आपले स्वप्न साध्य करण्यासाठी अभ्यास करताना तुम्हाला कधीकधी या गोष्टी सोडण्याची आवश्यकता असू शकतेः● समाधान● आराम● सुखसोयी● फुरसत● करमणूक SuccessSnippet#300:: Abandonment:To achieve your dream of getting a Class I/II post through MPSC/UPSC, … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा