Age limit increased for PSI

Hi Friends

MPSC has increased max-age limit, on 21st Dec 2016, for the post of PSI (Police Sub Inspector) so now max age limit is as follows:

Open category – 31 yrs

Reserved categories – 34 yrs

Sports category – 36 yrs

Ex-Servicemen/ECO/Short Service Commission officers category – 36 yrs

Here is the original notification issued by MPSC:psi-age-increased

Warm Regards,
Anil Dabhade
Director
AD’s IAS Academy
——————————————————————-
Web: http://www.anilmd.com
Blog: https://anilmd.wordpress.com
Call: 9987401168, 8698277829

“If You Light A Lamp For Somebody, It Will Also Brighten Your Own path”…….Lord Buddha

Posted in MPSC PSI Exam | 3 प्रतिक्रिया

Advertisement – MPSC Rajyaseva Prelims 2017

Hi friends

MPSC, today, has issued advertisement for the MPSC Rajyaseva Prelims 2017.

Date of exam is 02 Apr 2017. Date of application : 14 Dec 2016 to 03 Jan 2017.

You should check your online profile at https://mahampsc.mahaonline.gov.in/ and then apply for the above exam. If you have no profile then create one and then apply.

Here are complete details about the advertisement: Click HERE

Warm Regards,
Anil Dabhade
Director
AD’s IAS Academy
——————————————————————-
Web: http://www.anilmd.com
Blog: https://anilmd.wordpress.com
Call: 9987401168, 8698277829

“If You Light A Lamp For Somebody, It Will Also Brighten Your Own path”…….Lord Buddha

 

Posted in MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam | Tagged , , , , , , | 4 प्रतिक्रिया

MPSC Exams in 2017

Here is the schedule of exams to be conducted by MPSC in 2017:

Name of Exam

Advertisement

Prelims Main exam

State Services Exam (Rajyaseva) 2017

Dec 2016

02 Apr 2017

16, 17 & 18 Sep 2017

PSI/Assistant Section Officer/STI Prelims 2017

Apr 2017

16 Jul 2017

 PSI Mains 2017

    05 Nov 2017

Assistant Section Officer Mains 2017

10 Dec 2017

STI Mains 2017

07 Jan 2018

The examination shall be conducted if Government requisitions for the posts are received in time.

Official Document:  mpsc-exams-in-2017

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI | Tagged , , , , , , , , , | यावर आपले मत नोंदवा

2017 – Rajyaseva Prelims : Waiting for it?

मित्रांनो,

येत्या काही महिन्यांत राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2017ची जाहिरात येईल आणि त्यावेळी तुमच्यापैकी बऱ्याच जणांची झोप उडून जाईल. का? जाणून घ्यायची इच्छा आहे? तर पुढील लेख वाचत रहा…

मागील 32 (बत्तीस) वर्षांपासून मी बघतोय कि युपीएससी असो वा एमपीएससी असो, आपल्या हातात असलेल्या वेळेचे नुकसान करणे ह्या परीक्षेंच्या इच्छुकांच्या जीवनाचा एक भागच बनला आहे. होय, हे खरं आहे मित्रांनो!

ज्या दिवशी राज्यसेवा पूर्व परीक्षेची जाहिरात येते ना तो दिवस आणि पुढील काही दिवस गोंधळात टाकणारे, काही जणांसाठी जबरदस्त तर काहींसाठी थोडे धडकी भरवणारे दिवस असतात. काही जणांनी ह्या परीक्षेच्या तयारीला फार आधीपासून सुरुवात केलेली असते आणि बाकीच्यांनी सुरुवात केलेलीच नसते. ते फक्त जाहिरात येते कि नाही ह्या संभ्रमात असतात व ती येण्याचीच वाट बघत असतात. आता काय करावे हे सुचतच नाही…..मग?

अशा दोन्हीं प्रकारच्या इच्छुकांनी (उमेदवारांनी) आज (02 ऑक्टोबर 2016 रोजी) आपले लक्ष कशावर केंद्रित करायला पाहिजे माहित आहे काय?…..तुमचं लक्ष आता “कसे करावे” ह्यावर केंद्रित करायला हवे कारण परीक्षेची जाहिरात येण्यास फक्त दोन ते अडीच महिने बाकी आहेत व परीक्षा एप्रिल मध्ये असेल असे गृहीत धरल्यास परीक्षेच्या तयारीसाठी साधारण सहा महिने हातात आहेत. त्यामुळे कसे करावे ह्याकडे लक्ष देवून खालीलप्रमाणे तयारीला लागावे.

 • स्वीकार करा: गोंधळून जावून चालणार नाही. आपल्या हातातील वेळ निघून जात आहे हे जितक्या लवकर लक्षात घ्याल तितक्या लवकर ह्याचा स्वीकार कराल. तुमच्यापैकी अनेक जणांनी मागील काही वेळा ही परीक्षा दिली असेल त्यांच्यासाठी तर ही सहा महिन्यांची वेळ फार महत्वाची आहे. आपण किती attempt दिलेत ह्याकडे दुर्लक्ष करू नका. जास्तीत जास्त वेळ फक्त आणि फक्त अभ्यासाला द्यायची ह्याचा स्वीकार करा आणि ते प्रत्यक्ष कृतीत आणायचा निर्धार करा.
 • आपल्या अभ्यासाचे मुल्यांकन करा: आता आपल्या हातातील वेळ निघून जात आहे ह्याच्या जेव्हा तुम्ही स्वीकार केलाच आहे तर मग आता गेलेली वेळ वापस येणार नाही ह्याचा विचार करून एक पाऊल मागे घेवून, विचार करून पुढील तयारीला कसे लागायचे, आजपर्यंत किती अभ्यास झालेला आहे व उपलब्ध वेळेत आपला अभ्यास कसा पूर्ण होईल ह्याचा विचार करा. घाबरून जावू नका. तुम्ही एकटे नाहीत. तुमच्या सारखे वेळकाढू लाखो आहेत व ते सुद्धा आता तयारीला लागतील लागतील हे लक्षात घ्या.
 • प्लानिंग करा: ज्या चुका केल्यात त्या परत न करण्याचा निर्धार करा. आजपासून फक्त सहा  महिने हातात आहेत हे लक्षात घेवून अभ्यासाचं नियोजन करा. प्रत्येक विषय कसा पूर्ण करता येईल ते बघा. प्रत्येक विषयाचा प्रत्येक मुद्दा कवर होईल ह्याची काळजी घ्या. प्लानिंग केली नाही तर हे शक्य नाही बरं का!
 • कसे करावे:
  • सर्वात आधी राज्यसेवा पूर्व  परीक्षा 2016 च्या दोन्ही प्रश्नपत्रिका घ्या. त्या एमपीएससीच्या वेब साईट वर उपलब्ध आहेत.
  • अभ्यासक्रमात असलेले सर्व विषयातील सर्व topics च्या लिस्ट तयार करा.
  • त्यानुसार प्रश्नपत्रिके मधील विचारण्यात आलेले प्रश्न सर्व topics नुसार त्यांच्या पुढे लिहून घ्या. असे केल्याने तुम्हाला अंदाज येईल कि कशा प्रकारचे प्रश्न त्या त्या  topic वर विचारल्या जाऊ शकतात.
  • अशा प्रकारचा analysis केल्यावर तुम्हाला कळेल कि ६ वी ते १२ वी च्या पुस्तकांचा तसेच advance पुस्तकांचा गहन अभ्यास करावा लागेल.
  • कोणती पुस्तके घ्यावीत हे सुद्धा अति महत्वाचे आहे आणि त्यांचा अभ्यास करून स्वत:चेच नोट्स काढावेत हे विसरून चालणार नाही.
  • पूर्व परीक्षेसाठी तयारी करत असतांना मुख्य परीक्षेला विसरू नका. मुद्दे जे महत्वाचे वाटतात ते लिहून काढा. पूर्व आणि मुख्य परीक्षेत साम्य असलेले topics व्यवस्थित तयार करा.
  • सर्वात आधी सामान्य अध्ययन पेपर 1 चा अभ्यास  व मग 2 चा करा.
  • अभ्यास करतांना वेळोवेळी रिविजन करत चला. नाहीतर विसरून जाल जो अभ्यास झाला तोच!त्यासाठी लिखित स्वरुपात स्टडी प्लान तयार करा. त्याशिवाय तुम्ही स्वत:ची अभ्यासाची प्रगती पुढे चालू ठेवू शकणार नाही.
  • मुख्य मुद्दे, मग ते पुस्तकात असो किंवा मासिकात व वर्तमानपत्रात असो, अंडरलाईन करा व मग नोट्स च्या स्वरुपात लिहून काढा.
  • एका विषयासाठी कमीतकमी 4 ते 5 पुस्तके वाचा.  जास्त सुद्धा वाचण्याची गरज पडू शकते. उदाहरणार्थ, इतिहास साठी तर 6 ते 8 पुस्तके वाचावे लागतील. कारण एका पुस्तकात जे आहे ते परिपूर्ण असेल हे सांगता येत नाही.
  • एक विषय अभ्यासाला घेतला तर तो संपेपर्यंत दुसरा विषय हातात घेवू नका. त्यावर नोट्स सुद्धा तयार करा.  स्टडी प्लान नुसारच तयारी करा.
  • आपल्या हातात किती दिवस आहेत ते बघा.  प्रत्येक विषयाला किती दिवस देता येतील ते ठरवा. त्यासाठी त्या विषयासाठी किती पुस्तके वाचावे लागतील हे अगोदर बघा आणि मग लागणारे दिवस किती हे बघा.
  • 2017 साठी तयारी करत आहात तर सर्व विषयांची तयारी पूर्व परीक्षेच्या 1 महिन्याआधी पूर्ण व्हायला पाहिजे.
  • एका विषयाचा अभ्यास संपला कि त्याची रिविजन करून घ्या व त्यावर सराव परीक्षा द्या, म्हणजे जास्तीत जास्त प्रश्न सोडवून बघा. लक्षात ठेवा कि ह्याशिवाय दुसरा मार्ग नाही तुमची तयारी कितपत झाली हे तपासून बघायला!!!
  • राज्यसेवा पूर्व परीक्षेसाठी कमीतकमी 35 ते 40 पुस्तकांचा अभ्यास करावाच लागेल तर हे लक्षात ठेवूनच स्टडी प्लान बनवा व त्या प्रमाणे तयारी करा.
  • ह्या व्यतिरिक्त पुढीलपैकी जी मासिके जमेल ते वाचून काढत चला व त्यामधील अति-महत्वाच्या topics वर नोट्स तयार करा: लोकराज्य, योजना, कुरुक्षेत्र, सायन्स रिपोर्टर, सिविल सर्विसेस क्रोनिकल, इंडिया टुडे, फ्रंटलाईन, मेनस्ट्रीम, न्यूजवीक, इत्यादी.
  • दररोज  वर्तमानपत्रे वाचायला विसरू नका: द हिंदू, इंडियन एक्स्प्रेस, लोकसत्ता, टाईम्स ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र टाईम्स, एकोनोमिक टाईम्स  ह्यांपैकी जे जमेल ते वाचा व त्यामधील अति-महत्वाच्या topics वर नोट्स तयार करा. 1 जानेवारी 2016 पासूनची सर्व वर्तमानपत्रे मिळवा.
  • वरील मासिके व वर्तमानपत्रे ह्यातून कात्रणे कापून ठेवू नका. त्यांचे वाचन करून स्वत:चे नोट्स लिहून ठेवा.

आपला मित्र व मार्गदर्शक,
अनिल दाभाडे
डायरेक्टर
एडी’ज आय.ए.एस. अकादमी
ठक्कर बझार, नाशिक
02 Oct 2016

Posted in MPSC Rajyaseva Main Exam | 10 प्रतिक्रिया

MPSC -Age increased !!!

हेलो मित्रांनो,     GR related to age – Age-201604251548531107

“एमपीएससीच्या विविध परीक्शेंसाठी खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांची कमाल वयोमर्यादा 33 वरून 38 वर्षे  होणार व मागासवर्गीय उमेदवारांसाठी सध्याची 38 वर्षांची वयोमर्यादा 43 वर्षे होणार”

आज सकाळीच वरील बातमी वाचली आणि हायसे वाटले. 🙂

चला आता अनेक जणांना आपली स्वप्ने पूर्ण करण्याची संधी मिळाली ज्यांची स्वप्ने (वयोमर्यादेमुळे) भंग होणारच होती.

मी हा लेख फक्त आनंद साजरा करण्यासाठीच नाही तर ह्या आनंदात तुम्ही लोकांनी वाहून जावू नये म्हणून लिहितोय. परेशान? हो, चिंतेचीच बाब आहे. तुम्हाला पुढे रडायचे कि हसायचे हे आता तुम्हीच ठरवायचे.

ज्यांनी मागील काही वर्षात एमपीएससी परीक्षेसाठी आपल्या कष्टाचे चीझ केलं नाही (वर्षानुवर्षे मेहनत करूनही) त्यांना व जे उमेदवार नव्याने ह्या परीक्शेंसाठी तयारी करायला सुरुवातच करत आहेत त्यांना मला काही सांगायचे आहे.

आता महाराष्ट्र सरकारने वयोमर्यादा वाढवण्याचा निर्णय घेतलाच आहे तर मग आलेल्या संधीचा फायदा तुम्हा लोकांना घ्यायचा आहे आणि त्यासाठी तुम्ही एकही दिवस वाया घालवता कामा नये.

जरी तुम्ही वारंवार ह्या परीक्षा दिल्या असतील तरी सुद्धा तुम्हाला नव्याने अभ्यासाला सुरुवात करावी लागेल.

ह्या वर्षीचे (राज्यसेवा २०१६) पूर्वपरीक्षेचे दोन्ही पेपर्स बघा, व्यवस्थितपणे बघितल्यास असे दिसून येईल कि ज्यांनी प्रत्येक विषयाचा सखोल अभ्यास केलेला आहे, त्यांनाच अनेक प्रश्नांची उत्तरे देता आलीत. बरीच उत्तरे त्यांना सुद्धा देता आली नाहीत. पेपर दोन मध्ये तर पुरेसा वेळ मिळालाच नाही उत्तरे देण्यास !!! असे अनेक जण म्हणतात. का? पुढे बघूया…

तर मित्रांनो, एक प्रयत्न करतोय….माझे सजेशन्स तुम्हास उपयोगी पडतील अशी आशा करतो.

 • सर्वात आधी मुंगीच्या जीवनाकडे बारकाईने बघा. मुंगीला सर्वसामान्य कीटक समजण्याची चूक सर्वच जण करतात पण ती अफाट सामर्थ्य घेवून जगते आणि हत्तीला सुद्धा कासावीस करून सोडते, माहित आहे ना?
 • ह्या पृथ्वीवरील अनेक प्राणी, कीटक, इत्यादी सृष्टीतील सर्वच जीव (मनुष्य सुद्धा)!!!  पावसाळा आल्याबरोबर ह्या सर्वांची दाणादाण उडते, बरोबर?
 • पण मुंगीला बघा. पावसाळा येईल म्हणून ती बघा आपली काळजी कशी घेते. पुढील तीन चार महिन्यांसाठी आपल्याला जे काही लागणार आहे त्याचा तिला पूर्ण अंदाज असतो आणि ती त्याचप्रमाणे सज्ज होते. बाकी सर्वच जीव आपापल्या कामात/नेहमीच्या जीवनात गुंग असतात पण मुंगी मात्र निमुटपणे आवश्यक असलेल्या सर्व वस्तू जमा करून ठेवायला सुरुवात करते. आजूबाजूला किती गोंगाट असतो पण मुंगी मात्र आपल्या भविष्यासाठी सजग होवून फक्त आपल्या अन्न जमवण्याच्या कामात लक्ष देते. आपले काम ती वेळेच्या आत पूर्ण करते आणि मग जेव्हा पावसाळा येतो तेव्हा सर्वांची दाणादाण उडते परंतु मुंगी मात्र आपले जीवन सुरक्षितपणे जगते.
 • मित्रांनो, तुम्हाला सुद्धा असेच करायचे आहे. पावसाळारुपी “एमपीएससी परीक्षा” पुढे येत आहेत आणि त्यासाठी तुम्हाला स्वत:ला सज्ज करायचे आहे.
 • ज्या चुका तुम्ही अगोदर केल्यात त्या आता तरी करू नका. वयोमर्यादा वाढते आहे तर ह्या संधीचा दुरुपयोग करू नका. हो, मी असेच म्हणेन. “दुरुपयोग” म्हणजे हातात असलेल्या वेळेचा अयोग्य वापर !
 • मुंगी प्रमाणे तुम्हाला जय्यत तयारी करावी लागणार आहे. स्वत:ला एका रूममध्ये कोंडून घ्यावे लागेल. सर्व गोंगाटापासून स्वत:ला दूर ठेवावे लागेल. मोबाईलला दूरच करावे लागेल आणि जेव्हा गरज पडेल तेव्हाच हातात घ्यावा लागेल (बातम्या वाचण्यासाठी अथवा अभ्यासासंबंधित माहितीचे देवाणघेवाण करण्यासाठी व अति महत्वाचे कॉल करण्यासाठी).
 • निमुटपणे, नित्यनेमाने, काटेकोरपणे अभ्यास करावाच लागेल.
 • राज्यसेवा किंवा युपीएससी चा अभ्यास करण्यासाठी कमीतकमी 415 दिवसांचा अभ्यास करावा लागेल हे विसरू नका.
 • स्वत:ला रूम मध्ये कोंडून घेण्याआधी काही महत्वाची तयारी करून घ्यावी लागेल.
 • सर्वात आधी, हवे असणारे साहित्य: प्रत्येक विषयासाठी पुस्तके, दहा  ते वीस डझन रुल्ड पेपर किंवा कोरे कागद, वेगवेगळ्या रंगांचे पेन्स, फाईल्स, इत्यादी जमवा.
 • स्वत:साठी एक रूम (घरातीलच योग्य राहील जर का तिथे गोंगाट नसेल) बघा आणि त्यात टेबल व खुर्ची (सरळ पाठ असलेली). आरामदायक नको. नाहीतर झोपच काढत बसाल 🙂
 • कमीत कमी २-३ वर्तमानपत्रे (द हिंदू/लोकसत्ता/महाराष्ट्र टाईम्स)  व पाच मासिके (लोकराज्य, योजना/कुरुक्षेत्र/सायन्स रिपोर्टर/सिविल सर्विसेस क्रोनिकल, इत्यादी) सब्स्क्राइब करा. तुमच्या भागात जी मिळतील त्यावर अवलंबून राहू नका.
 • परीक्षेच्या अभ्यासक्रमानुसार जास्तीत जास्त पुस्तके घ्या (राज्यसेवा – 55-60, पी.एस.आय./एस.टी.आय/असिस्टंट – 30-40, युपीएससी- 60-70).
 • सरकारी वेबसाईट ची लिस्ट बनवा.
 • इंटरनेटवर उपलब्ध असलेली सर्वच काही माहिती खरी नसते. जुनी सुद्धा माहिती असू शकते.
 • सर्वच विषयांचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी स्वत:चा स्टडी प्लान असावा.
 • प्रत्येक विषयांच्या प्रत्येक मुद्द्यांवर सखोल अभ्यासानंतर स्वत:चे नोट्स बनवावे लागतील आणि ते नोट्स सुद्धा योग्यच प्रकारचे असावेत. पानेच्या पाने लिहून ठेवण्यात अर्थ नाही.
 • वेळेचे योग्य नियोजन करूनच सर्व विषय कधी-कधी घेवून अभ्यास करायचा आहे ह्याची लिखित स्वरुपात नोंद असावी.
 • प्रत्येक मुद्द्याची योग्य प्रकारे मांडणी असावी. टेबल्स स्वरुपात नोंद असावी.
 • वर्तमानपत्रे, पुस्तके, मासिके, इंटरनेट रिसर्च इत्यादींची योग्य सांगड घालून साधारण  415 दिवसांचा अभ्यास पूर्ण करूनच परीक्षा द्यावी तरच परीक्षेत यश मिळवू शकाल.

मागील अनेक वर्षांपासून तुमच्यापैकी अनेक जण अयोग्य रीतीने अभ्यास करत होते त्याची सजा त्यांना मिळालीच आहे. काही जणांनी अभ्यास करणेच सोडून दिले होते पण आता वयोमर्यादा वाढतेय तर मग परत अभ्यासाला लागतील. पण. पण.. पण… परत परत तीच चूक करून पुन्हा मिळालेली पाच वर्षे वाया घालवू नका.

हातात आलेली वेळ आता तरी घालवू नका. इतक्या वर्षांच्या अपयशामुळे तुम्हाला कळून चुकलेच असेल कि तुम्हाला आता प्रोफेशनल मार्गदर्शनाची गरज आहे.

परिस्थितीनुसार योग्य तो बदल घडवून आणणे व बदलणे हा निसर्गाचा नियम आहे. आमचा पिजीपी सुद्धा 2016च्या राज्यसेवा पूर्व परीक्षेनंतर बदललाय.

 • आमच्या पिजीपी मध्ये भरपूर पुस्तके देण्यात तर येतातच (राज्यसेवा – 55-60, पी.एस.आय./एस.टी.आय/असिस्टंट – 30-40, युपीएससी- 60-70) आणि मासिके सुद्धा घरपोच पाठवल्या जातात.
 • नवीन स्टडी प्लानमध्ये आता प्रत्येक विषयाच्या प्रत्येक topicसाठी individual मांडणी असून त्यावर दोन-ते-पाच-सात  वेगवेगळ्या पुस्तकांमधील माहिती वाचण्यासाठी मार्गदर्शन आहे.
 • प्रत्येक sub-topicवर आता सखोल टेस्ट होतील.
 • प्रत्येक sub-topicवर सखोल अभ्यास करवून घेतला जाईल.
 • करंट अफेयर्स मधील प्रत्येक महत्वाच्या विषयांचा मागील इतिहास चाचपडून त्याच विषयावर/मुद्द्यावर अनेक प्रश्न तयार करून WhatsApp व इमेलद्वारे टेस्ट्स घेण्यात येतील.
 • प्रत्येक विषयासंबंधित करंट अफेयर्सची monitoring करून त्यावर सखोल रिसर्च करून मग त्यावर अनेक प्रश्न तयार केले जात आहेत.
 • प्रत्येक मुख्य मुद्द्यांवर न्यूज अपडेट केली जात आहे.

एकंदरीत आता पिजीपी, परीक्षेत सफलता कशी मिळवायची ह्यावर आधारित आहे.

इतर काही महत्वपूर्ण आर्टिकल्स:

तुमचा मित्र व गाईड,

Warm Regards,
Anil Dabhade
Director
AD’s IAS Academy
——————————————————————-
Web: http://www.anilmd.com
Blog: https://anilmd.wordpress.com
Call: 9987401168, 8698277829

“If You Light A Lamp For Somebody, It Will Also Brighten Your Own path”…….Lord Buddha

Posted in MPSC Rajyaseva Main Exam | 8 प्रतिक्रिया

After answerkey – What’s Your Score – Rajyaseva Prelims 2016

Hi Friends,

After the first answer key, what is your score?

Please mention your views about each paper in the comments section.

I will calculate and post expected cut offs in 3 days time so hurry and post your scores here.

Your friend and guide,

Warm Regards,
Anil Dabhade
Director
AD’s IAS Academy
—————————————————————
Web: http://www.anilmd.com
Blog: https://anilmd.wordpress.com
Call: 9987401168, 8698277829

“If You Light A Lamp For Somebody, It Will Also Brighten Your Own path”…….Lord Buddha

Posted in MPSC Rajyaseva Main Exam | यावर आपले मत नोंदवा

What’s Your Score – Rajyaseva Prelims 2016

Hi Friends,

Yesterday’s papers were pretty tough h? What’ your score by the way (in both papers)?

Please mention your views about each paper in the comments section.

I will calculate and post expected cut offs in 3 days time so hurry and post your scores here.

Your friend and guide,

Warm Regards,
Anil Dabhade
Director
AD’s IAS Academy
—————————————————————
Web: http://www.anilmd.com
Blog: https://anilmd.wordpress.com
Call: 9987401168, 8698277829

“If You Light A Lamp For Somebody, It Will Also Brighten Your Own path”…….Lord Buddha

Posted in MPSC State Services Prelims Exam | Tagged , , , , , , , | यावर आपले मत नोंदवा

Rajyaseva Prelims 2016 – Hall Tickets

Hi Friends

Your hall tickets are ready in your profile. You can also download it from the main page of MPSC’s website by providing your Application number.

Warm Regards,

Anil Dabhade

Director

AD’s IAS Academy

Posted in MPSC Rajyaseva Main Exam | यावर आपले मत नोंदवा

Result – MPSC Rajyaseva Mains 2015

Hi Friends

MPSC, today, has declared the result of MPSC Rajyaseva Mains 2015.

Here are the details: https://anilmd.wordpress.com/mpsc-rajyaseva/results/2015-rs-mains-result/ 

Posted in MPSC Rajyaseva Main Exam | 6 प्रतिक्रिया

STI Pre 2015 Advt Released

Hi Friends

MPSC has released advertisement for STI Prelims 2015. Date of exam is 19 Jun 2016 and last date of application is 11 Feb 2016. You can start applying today itself (in the afternoon) at this location: https://mahampsc.mahaonline.gov.in/MPSC/MPSCHome.aspx

Here are details: https://anilmd.wordpress.com/sti/prelims/2015-sti-prelims-advt/

Posted in MPSC STI | Tagged , , , , | 9 प्रतिक्रिया