Booking Open for MPSC Success Mantra – The Complete Manual

Advance Booking for 7th Edition is NOW open. Book TODAY.

सध्या मार्केट मध्ये पुष्कळशी पुस्तके आहेत MPSC राज्यसेवा/PSI /STI /ASST ह्या सर्व परीक्षेसाठी आणि सर्व पुस्तके, विषयांच्या अभ्यासासाठी आहेत. जनरल नौलेज साठी आहेत. पण एकतरी असं पुस्तक आहे का की ते तुम्हाला अभ्यास कसा करायचा, कोणती पुस्तके घ्यावेत, प्रत्येक विषयाला किती वेळ द्यावा जेणेकरून तुम्ही उपलब्ध असलेल्या वेळेत सर्व अभ्यासक्रम व्यवस्थितपणे पूर्ण करावा हे शिकवते?

अशी पुस्तकं अभ्यास काय काय करायचा

हे शिकवतात पण कसा करायचा हे कोण शिकवेल?  कोचिंग क्लासेसमध्ये हे शिकवतात पण मग सर्वांजवळ पैसे कुठे आहेत कोचिंग क्लास करायला, आहेत का तुम्हीच सांगा? मग अशांनी काय करायचं? काय करावं? पैसे नसतात ह्यासाठी म्हणून बरेचसे गुणवान मुलं/मुली मागेच राहून जातात. पण त्यांना हे कोणी सांगते का की कमी पैश्यात सुद्धा उत्तमोत्तम अभ्यास कसा करावा आणि कशी ही परीक्षा पास करता येईल?

एकतर MPSC परीक्षा द्यायची खूप इच्छा असते पण त्यासाठी काय करावं आणि फॉर्म कुठून आणायचा किती फी लागेल? कलेक्टर व्हावं, इन्स्पेक्टर व्हावं, पोलीस अधीक्षक व्हावं, पोलीस उपाधीक्षक व्हावं, तहसीलदार व्हावं असं सर्वांनाच वाटते पण त्यासाठी कोणत्या पद्धतीने अभ्यास केला तर आपण सिलेक्ट होवू हे कोण सांगेल?

खूप पैसे खर्च करून पप्पानी पुस्तकं आणून दिलेत पण बंटीला, पप्पूला, पिंकीला, छकुलीला हेच माहित नाही की इतक्या पुस्तकांचं कराव तरी काय! हे वाचू की ते वाचू? शेजारचा बाब्या MPSC देतोय  म्हणून माझ्या पोरांनी/पोरींनी सुद्धा द्यावी असं प्रत्येक आई-वडिलांना वाटते पण मग ते ह्याला विचार त्याला विचार असं करून पुस्तकं विकत घेतात, नको असलेले पुस्तक सुद्धा आणतात आणि उगीच पैसे वाया घालवतात.

काहीना असं वाटते की चलो यार आता पुस्तकं तर घेतलेत, आपण परीक्षा नक्कीच पास होवू पण कसं होणार? काय फक्त पुस्तकं विकत घेतले म्हणजे आपोआप परीक्षा सुद्धा पास होणार? परीक्षेत पास व्हायला मेहनत लागते आणि ती सुद्धा योग्य पद्धतीनं अभ्यास केला तरच. पण योग्य पद्धत काय आहे हे कोण सांगणार?

काही जण एक पुस्तक घेवून बसतात तर ते सोडतच नाहीत आणि मग ऐन परीक्षा जवळ आली आणि वेळ कमी असला की मग हे वाचू की ते वाचू असा गोंधळ उडतो आणि थोडं थोडं करून सर्वच पुस्तकं वाचून काढल्याचा आनंद गगनात मावेनासा होतो पण जेव्हा परीक्षेचा रिझल्ट येतो तेव्हा लिस्ट मध्ये नाव न बघून हा विचार करून स्वतःला धीर देतात की यार मैने तो बहोत पढाई की थी मगर लगता है की MPSC वालोने घोटाला या गडबड किया है. पण त्यांना हे कोण सांगेल की बाबा तू जर व्यवस्थितपणे अभ्यासाचं प्लानिंग केलं असतं तर बरं झालं नसतं का? जर प्रत्येक दिवसाच प्लानिंग केलं तर रोज आपण काय आणि किती अभ्यास केला पाहिजे हे समजेल. दर आठवड्याला किती टोपिक्स कवर करायचेत हे नक्की होईल जर एका आठवड्याचा स्टडी प्लान करून अभ्यास केला तर.  एका महिन्यात कोणता विषय पूर्ण झालाच पाहिजे हे जर अगोदरच ठरवलं तर अभ्यास करणं किती सोपं होईल हे कोण सांगणार ह्या भोड्या भाबड्यांना? एका वर्षात आपण सर्व विषयांचा अभ्यास केव्हा आणि कसा पूर्ण करू हे योग्य रीतीने स्टडी प्लान बनवला तरच शक्य आहे, होय की नाही तुम्हीच विचार करून सांगा! मग ह्यांना असे स्टडी प्लान बनवता येतील का? कोण बनवून देणार आहे?

MPSC मुख्य परीक्षा कशी असते हे जवळपास ५०% लोकांनाच माहित असते पण त्यापैकी सुद्धा असे असतात की त्यांना फक्त हे माहित असते की ही परीक्षा खूप कठीण आहे आणि त्यात बरेच विषय असतात. त्यापेक्षा आपण ही परीक्षा न दिलेलीच बरी असं म्हणून ते प्रयत्न न करताच हिम्मत सोडतात आणि दुसर काही शोधतात पण त्यांना हे समजत नाही की आपल्यात ही परीक्षा पास व्हायची योग्यता आहे पण ते जंगलात वाघ असतो हे माहित असल्यामुळेच जंगलात न घुसताच बाहेरूनच पळून जातात. अरे यार एकदा आत घुसून बघा तरी की वाघ आहे की नाही? आणि आहे तर तो कसा आहे? यार मर्द हो, एकबार देखो तो सही अंदर जाकर!  मुलींनो तुम्ही पण MPSC परीक्षेच्या जंगलात जावून बघा कारण तुम्ही सुद्धा झाशीच्या राणी आहात!  प्रयत्न केला तरच तो सफल होवू शकतो जर प्रयत्नच केला नाही तर सफल व्हायचा प्रश्नच कुठे येतो? येतो का? मग आता जंगलात जायचं ठरवलं तर मग आतमध्ये कसं जावं आणि काय काय हथियार सोबत न्यावं हे कोण सांगणार? दुसऱ्या शब्दात हेच की MPSC परीक्षा द्यायचं ठरवलं पण मग कोण कोणती पुस्तकं घ्यावी आणि त्याचा योग्य वापर कसा करावा हे कोण सांगेल?

इंटरव्ह्यू कसा असतो, त्याची तयारी कशी करायची, काय वाचावं आणि काय वाचू नये? इंटरव्ह्यू साठी कसे कपडे घालावेत, टाय घालू की नाही, शूज घालू तर कोणते घालू? इंटरव्ह्यू रुममद्ध्ये एन्ट्री कशी करू आणि कोणास अगोदर नमस्कार करू, बाईला की माणसांना? करू तर काय करू? कोणत्या प्रश्नाला कसं उत्तरं द्यावं? त्यांना राग आला तर काय करू? माझा उत्तरं तर बरोबर आहे आणि त्यांनी तर चूक आहे असं म्हटलं, आता मी काय करू, त्यांच्या उत्तराला ऐग्री करू की स्वताचीच हाकलू? काय करू आता मी तर फसलोच इथे!!! व्यवस्थित पणे  इंटरव्ह्यू देवून जास्तीत जास्त गुण घेवून MPSC च्या परीक्षेत मेरीट लिस्ट मध्ये कसं माझं नाव येईल हे मला कोण सांगेल?

असे बरेचसे प्रश्न आहेत आणि हे जर मी लिहित बसलो तर कदाचित सकाळचे ११ वाजतील आणि आता सकाळचे साडे-तीन वाजलेत आणि मी उल्लू की तऱ्ह, हमेशा की तऱ्ह आप लोगो के लिये अपना रात का तेल जला रहा हुं!

मला हे सर्व प्रश्न पडले होते म्हणून मी ठरवलं की आपण फक्त ब्लॉग वर लिहूनच चालणार नाही म्हणून मी “MPSC यशाचं मंत्र – एक संपूर्ण पुस्तकं” (MPSC Success Mantra – The Complete Manual) हे पुस्तकं लिहून काढत आहे. जेणे करून वरील सर्व आणि बऱ्याचश्या दुसऱ्या प्रश्नांची उत्तरं तुम्हाला सापडतील आणि बरेचसे जण ही परीक्षा उत्तमोत्तम पद्धतीने उत्तीर्ण होतील.

Advance Booking for 7th Edition is NOW open. Book TODAY.

ह्या पुस्तकाच्या मी मोजक्याच प्रती छापून काढणार आहे आणि त्यासाठी बुकिंग चालू केलेली आहे. जर तुम्हाला असं वाटत असेल की हे पुस्तकं मलासुद्धा कामी येईल तर आजच एक प्रत तुमच्यासाठी राखून ठेवा ही आग्रहाची विनंती. पहिल्या एक हजार प्रतीच छापणार आहे आणि त्या लवकरच बुक होणार आहेत तर आजच ह्याचा फायदा घ्या. हे पुस्तकं ओपन मार्केट मध्ये उपलब्ध होणार नाही म्हणून तुमची प्रत आजच राखून ठेवा. डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात पुस्तक तयार होवून तुम्हाला कुरियर किंवा स्पीड पोस्टने पाठवल्या जाईल.

बाकी माहिती ह्या पेजवर आहे ती वाचून काढा आणि लगेच एक्शन घ्या  :

https://anilmd.wordpress.com/manual/mpsc-success-mantra-the-complete-manual/

बुकिंग साठी काय कराव लागेल हे सर्व तिथे लिहून ठेवलं आहे.

Advertisements
Posted in MPSC Rajyaseva Main Exam | यावर आपले मत नोंदवा

2018 – Rajyaseva Prelims : Waiting for it?

मित्रांनो,

आता पुढील दोन महिन्यात केव्हाही राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2018ची जाहिरात येईल आणि त्यावेळी तुमच्यापैकी बऱ्याच जणांची झोप उडून जाईल. का? जाणून घ्यायची इच्छा आहे? तर पुढे वाचत रहा…

मागील 33 (तेहतीस) वर्षांपासून मी बघतोय कि युपीएससी असो वा एमपीएससी असो, आपल्या हातात असलेल्या वेळेचे नुकसान करणे ह्या परीक्षेंच्या इच्छुकांच्या जीवनाचा एक भागच बनला आहे. होय, हे खरं आहे मित्रांनो!

ज्या दिवशी राज्यसेवा पूर्व परीक्षेची जाहिरात येते ना तो दिवस आणि पुढील काही दिवस गोंधळात टाकणारे, काही जणांसाठी जबरदस्त तर काहींसाठी थोडे धडकी भरवणारे दिवस असतात. काही जणांनी ह्या परीक्षेच्या तयारीला फार आधीपासून सुरुवात केलेली असते आणि बाकीच्यांनी सुरुवात केलेलीच नसते. ते फक्त जाहिरात येते कि नाही ह्या संभ्रमात असतात व ती येण्याचीच वाट बघत असतात. आता काय करावे हे सुचतच नाही…..मग?

अशा दोन्हीं प्रकारच्या इच्छुकांनी (उमेदवारांनी) आज (12 ऑक्टोबर 2017 रोजी) आपले लक्ष कशावर केंद्रित करायला पाहिजे माहित आहे काय?…..तुमचं लक्ष आता “कसे करावे” ह्यावर केंद्रित करायला हवे कारण परीक्षेची जाहिरात येण्यास फक्त दोन ते अडीच महिने बाकी आहेत व परीक्षा एप्रिल मध्ये असेल असे गृहीत धरल्यास परीक्षेच्या तयारीसाठी साधारण सहा महिने हातात आहेत. त्यामुळे कसे करावे ह्याकडे लक्ष देवून खालीलप्रमाणे तयारीला लागावे.

 • स्वीकार करा: गोंधळून जावून चालणार नाही. आपल्या हातातील वेळ निघून जात आहे हे जितक्या लवकर लक्षात घ्याल तितक्या लवकर ह्याचा स्वीकार कराल. तुमच्यापैकी अनेक जणांनी मागील काही वेळा ही परीक्षा दिली असेल त्यांच्यासाठी तर ही सहा महिन्यांची वेळ फार महत्वाची आहे. आपण किती attempt दिलेत ह्याकडे दुर्लक्ष करू नका. जास्तीत जास्त वेळ फक्त आणि फक्त अभ्यासाला द्यायची ह्याचा स्वीकार करा आणि ते प्रत्यक्ष कृतीत आणायचा निर्धार करा.
 • आपल्या अभ्यासाचे मुल्यांकन करा: आता आपल्या हातातील वेळ निघून जात आहे ह्याच्या जेव्हा तुम्ही स्वीकार केलाच आहे तर मग आता गेलेली वेळ वापस येणार नाही ह्याचा विचार करून एक पाऊल मागे घेवून, विचार करून पुढील तयारीला कसे लागायचे, आजपर्यंत किती अभ्यास झालेला आहे व उपलब्ध वेळेत आपला अभ्यास कसा पूर्ण होईल ह्याचा विचार करा. घाबरून जावू नका. तुम्ही एकटे नाहीत. तुमच्या सारखे वेळकाढू लाखो आहेत व ते सुद्धा आता तयारीला लागतील लागतील हे लक्षात घ्या.
 • प्लानिंग करा: ज्या चुका केल्यात त्या परत न करण्याचा निर्धार करा. आजपासून फक्त सहा  महिने हातात आहेत हे लक्षात घेवून अभ्यासाचं नियोजन करा. प्रत्येक विषय कसा पूर्ण करता येईल ते बघा. प्रत्येक विषयाचा प्रत्येक मुद्दा कवर होईल ह्याची काळजी घ्या. प्लानिंग केली नाही तर हे शक्य नाही बरं का!
 • कसे करावे:
  • सर्वात आधी राज्यसेवा पूर्व  परीक्षा 2017च्या दोन्ही प्रश्नपत्रिका घ्या. त्या एमपीएससीच्या वेब साईट वर उपलब्ध आहेत.
  • अभ्यासक्रमात असलेले सर्व विषयातील सर्व topics च्या लिस्ट तयार करा.
  • त्यानुसार प्रश्नपत्रिके मधील विचारण्यात आलेले प्रश्न सर्व topics नुसार त्यांच्या पुढे लिहून घ्या. असे केल्याने तुम्हाला अंदाज येईल कि कशा प्रकारचे प्रश्न त्या त्या  topic वर विचारल्या जाऊ शकतात.
  • अशा प्रकारचा analysis केल्यावर तुम्हाला कळेल कि ६ वी ते १२ वी च्या पुस्तकांचा तसेच advance पुस्तकांचा गहन अभ्यास करावा लागेल.
  • कोणती पुस्तके घ्यावीत हे सुद्धा अति महत्वाचे आहे आणि त्यांचा अभ्यास करून स्वत:चेच नोट्स काढावेत हे विसरून चालणार नाही.
  • पूर्व परीक्षेसाठी तयारी करत असतांना मुख्य परीक्षेला विसरू नका. मुद्दे जे महत्वाचे वाटतात ते लिहून काढा. पूर्व आणि मुख्य परीक्षेत साम्य असलेले topics व्यवस्थित तयार करा.
  • सर्वात आधी सामान्य अध्ययन पेपर 1 चा अभ्यास  व मग 2 चा करा.
  • अभ्यास करतांना वेळोवेळी रिविजन करत चला. नाहीतर विसरून जाल जो अभ्यास झाला तोच!त्यासाठी लिखित स्वरुपात स्टडी प्लान तयार करा. त्याशिवाय तुम्ही स्वत:ची अभ्यासाची प्रगती पुढे चालू ठेवू शकणार नाही.
  • मुख्य मुद्दे, मग ते पुस्तकात असो किंवा मासिकात व वर्तमानपत्रात असो, अंडरलाईन करा व मग नोट्स च्या स्वरुपात लिहून काढा.
  • एका विषयासाठी कमीतकमी 4 ते 5 पुस्तके वाचा.  जास्त सुद्धा वाचण्याची गरज पडू शकते. उदाहरणार्थ, इतिहास साठी तर 6 ते 8 पुस्तके वाचावे लागतील. कारण एका पुस्तकात जे आहे ते परिपूर्ण असेल हे सांगता येत नाही.
  • एक विषय अभ्यासाला घेतला तर तो संपेपर्यंत दुसरा विषय हातात घेवू नका. त्यावर नोट्स सुद्धा तयार करा.  स्टडी प्लान नुसारच तयारी करा.
  • आपल्या हातात किती दिवस आहेत ते बघा.  प्रत्येक विषयाला किती दिवस देता येतील ते ठरवा. त्यासाठी त्या विषयासाठी किती पुस्तके वाचावे लागतील हे अगोदर बघा आणि मग लागणारे दिवस किती हे बघा.
  • 2018 साठी तयारी करत आहात तर सर्व विषयांची तयारी पूर्व परीक्षेच्या 1 महिन्याआधी पूर्ण व्हायला पाहिजे.
  • एका विषयाचा अभ्यास संपला कि त्याची रिविजन करून घ्या व त्यावर सराव परीक्षा द्या, म्हणजे जास्तीत जास्त प्रश्न सोडवून बघा. लक्षात ठेवा कि ह्याशिवाय दुसरा मार्ग नाही तुमची तयारी कितपत झाली हे तपासून बघायला!!!
  • राज्यसेवा पूर्व परीक्षेसाठी कमीतकमी 35 ते 40 पुस्तकांचा अभ्यास करावाच लागेल तर हे लक्षात ठेवूनच स्टडी प्लान बनवा व त्या प्रमाणे तयारी करा.
  • ह्या व्यतिरिक्त पुढीलपैकी जी मासिके जमेल ते वाचून काढत चला व त्यामधील अति-महत्वाच्या topics वर नोट्स तयार करा: लोकराज्य, योजना, कुरुक्षेत्र, सायन्स रिपोर्टर, सिविल सर्विसेस क्रोनिकल, इंडिया टुडे, फ्रंटलाईन, मेनस्ट्रीम, न्यूजवीक, इत्यादी.
  • दररोज  वर्तमानपत्रे वाचायला विसरू नका: द हिंदू, इंडियन एक्स्प्रेस, लोकसत्ता, टाईम्स ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र टाईम्स, एकोनोमिक टाईम्स  ह्यांपैकी जे जमेल ते वाचा व त्यामधील अति-महत्वाच्या topics वर नोट्स तयार करा. 1 जानेवारी 2017 पासूनची सर्व वर्तमानपत्रे मिळवा.
  • वरील मासिके व वर्तमानपत्रे ह्यातून कात्रणे कापून ठेवू नका. त्यांचे वाचन करून स्वत:चे नोट्स लिहून ठेवा.

आपला मित्र व मार्गदर्शक,
अनिल दाभाडे
डायरेक्टर
एडी’ज आय.ए.एस. अकादमी
ठक्कर बझार, नाशिक
12 Oct 2017

Posted in MPSC Rajyaseva Main Exam | 7 प्रतिक्रिया

Result – UPSC CSP 2017 declared

Hi Friends

Yesterday, UPSC has declared the result of Civil Services Prelims 2017. Congratulations to those who made it to CSM 2017.

Here are the details: Click HERE

Posted in UPSC Civil Services | यावर आपले मत नोंदवा

Result declared- Rajyaseva Prelims 2017

Hi Friends

Today, i.e. 21st Jul 2017, MPSC has declared the result of Rajyaseva Prelims 2017 that was conducted on 2nd Apr 2017.

The details are available here: RSP-2017-Result

Posted in MPSC Rajyaseva Main Exam | यावर आपले मत नोंदवा

New posts and vacancies added – Rajyaseva 2017

Hi Friends

Today, MPSC has issued a notification about addition of new posts and vacancies under Rajyaseva 2017. Earlier there were 12 posts and 155 vacancies. Now there are 21 posts and 377 vacancies in total. Rajyaseva Prelims 2017 result will be based on these vacancies.

The complete details are available on this blog as well as on MPSC website.

Here are the details: Click HERE

Posted in MPSC Rajyaseva Main Exam | 4 प्रतिक्रिया

2017 – Advt – MPSC PSI/STI/Asst Prelims 2017

Hi Friends

Today i.e 26 Apr 2017, MPSC has released the combined advt for PSI/STI/Asst Section Officer Prelims 2017. From this year, MPSC is going to conduct a combined preliminary exam for all these three posts. There will be separate Main exam for each of these posts.

Here are the details:

Date of Exam – 16 Jul 2017

Date of Application – 26 Apr to 16 May 2017

Total Vanacies – 1008 [PSI: 650/ STI : 251 / Asst Section Officer : 107]

 

Original Full Advt: Click HERE

Warm Regards,
Anil Dabhade
Director
AD’s IAS Academy
——————————————————————-
Web: http://www.anilmd.com
Blog: https://anilmd.wordpress.com
Call: 9987401168, 8698277829

“If You Light A Lamp For Somebody, It Will Also Brighten Your Own path”…….Lord Buddha

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC STI | यावर आपले मत नोंदवा

After Answerkey – What’s Your Score – Rajyaseva Prelims 2017

Posted in MPSC Rajyaseva Main Exam | 11 प्रतिक्रिया

FREE test for Rajyaseva Prelims 2017

Hi Friends

A free test is available at our website AnilMD.com.

You should register and take the test absolutely free.

Posted in MPSC State Services Prelims Exam | Tagged , , , , | यावर आपले मत नोंदवा

Hall Tickets – Rajyaseva Prelims 2017

Hi Friends

Hall tickets for Rajyaseva Prelims 2017 are available in the profile on the MPSC website. Those who have applied for the said exam can download/print the Hall Tickets.

Posted in MPSC State Services Prelims Exam | यावर आपले मत नोंदवा

MPSC Profile updation

Hi Friends

Today i.e. 3rd Mar 2017, MPSC has issued an announcement about your MPSC profile updation regarding Aadhar Card/Caste & Caste Validity Certificate/Domicile Certificate details.

You need to login into your MPSC profile and update it with these details:

 • Aadhar Card Number & Your exact name on the card
 • Domicile Certificate No, Issuing District name, Domicile Issuing Date
 • Caste Certificate number, Issuing District name
 • Caste Validity Certificate details (If you have it, select YES, else select No).
 • In case of OBC: Do you belong to Non-creamy Layer? (Select YES/NO. You will not be considered for Reserved category post if you do not have Non-creamy Layer certificate.)

Here is the announcement in original: announcement-regarding-various-changes-in-oas

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | 8 प्रतिक्रिया