The Day That Was – 27 Aug 2021

1. ब्रिक्स-कृषी संशोधन व्यासपीठ:

– ब्रिक्स सदस्य देशांमधील कृषी संशोधन आणि नवकल्पनांच्या क्षेत्रात सहकार्य मजबूत करण्यासाठी भारतात तयार आणि स्थापन केलेल्या ब्रिक्स कृषी संशोधन व्यासपीठाचे संचालन.

– ब्रिक्स- कृषी संशोधन व्यासपीठ, विज्ञानाच्या नेतृत्वाखालील शेतीसाठी जागतिक व्यासपीठ म्हणून कृषी आणि संबंधित क्षेत्रातील सामरिक सहकार्याद्वारे शाश्वत कृषी विकासाला चालना देऊन जागतिक भूक, कुपोषण, दारिद्र्य आणि असमानतेच्या समस्यांना तोंड देण्यास मदत करेल.

– कृषी संशोधन, तंत्रज्ञान, धोरण, नवकल्पना आणि क्षमता वाढवण्याच्या क्षेत्रांमध्ये सहकार्य वाढवण्यासाठी ब्रिक्स-एआरपी कार्यान्वित करण्यात आले आहे आणि लघुधारक शेतीसाठी तंत्रज्ञानाचा समावेश आहे आणि ब्रिक्स सदस्य देशांतील उत्पन्न आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न सतत वाढवण्यासाठी. व्यासपीठ संबंधित ब्रिक्स राष्ट्रांमध्ये संशोधनाचे निष्कर्ष आणि नावीन्यपूर्ण आणि सर्वोत्तम पद्धतींचे आदान -प्रदान वाढवेल.

BRICS-Agricultural Research Platform:

– operationalization of BRICS Agricultural Research Platform prepared and set up in India for strengthening the cooperation in the field of agricultural research & innovations amongst the BRICS member States.

– TheBRICS- Agricultural Research Platform, as a global platform for science-led agriculture will help in addressing the issues of world hunger, undernutrition, poverty and inequality by promoting sustainable agricultural development through strategic cooperation in agriculture and allied sector.

– The BRICS-ARP has been operationizedto intensify cooperation in the areas of agricultural research, technology, policy, innovations and capacity building including technologies for smallholder farming and to sustainably increase yields and farmers income in the BRICS member countries. The platform shall escalate the exchange of research findings and innovation and best practices for upscaling in the respective BRICS Nations.