The Day That Was – 4 Jul 2021

1. निपुण भारत:

– नॅशनल इनिशिएटिव्ह फॉर प्रोफ़िशिएन्सि इन रीडिंग विथ अंडरस्टँडिंग एंड न्यूमरेसी (निपुण भारत)

– पायाभूत साक्षरता आणि अंक साक्षरतेचे सार्वभौम अधिग्रहण सुनिश्चित करण्यासाठी सक्षम वातावरण निर्माण करणे हे निपुण भारत मिशनचे लक्ष्य आहे, जेणेकरुन प्रत्येक मुलाला 2026-27 पर्यंत त्याच्या तिसऱ्या इयत्तेपर्यंत वाचन, लेखन आणि अंकलेखन या विषयात आवश्यक शैक्षणिक क्षमता प्राप्त होईल.

– निपुण भारत शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभाग राबविणार असून समग्र शिक्षा या नावाने या केंद्रसरकार पुरस्कृत योजनेअंतर्गत सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशात राष्ट्रीय-राज्य-जिल्हा-गट-शाळा स्तरावर या योजनेची पाच स्तरीय अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा सुरू करण्यात येईल.

NIPUN Bharat:

– National Initiative for Proficiency in Reading with Understanding and Numeracy (NIPUN Bharat).

– The vision of NIPUN Bharat Mission is to create an enabling environment to ensure universal acquisition of foundational literacy and numeracy, so that every child achieves the desired learning competencies in reading, writing and numeracy by the end of Grade 3, by 2026-27.

– NIPUN Bharat will be implemented by the Department of School Education and Literacy and a five-tier implementation mechanism will be set up at the National- State- District- Block- School level in all States and UTs, under the aegis of the centrally sponsored scheme of Samagra Shiksha.

2. प्रकल्प बोल्ड:

– “बांबू ओएसिस ऑन लँड इन इन लँड्स इन” (बीओएलडी) नावाचा हा प्रकल्प आज (4 जुलै) राजस्थानमधील उदयपुरातील आदिवासी खेड्यातील निकलामंडवापासून सुरू करण्यात आला.

– उद्दीष्टे: वाळवंट कमी करणे आणि रोजीरोटी आणि बहु-विषय ग्रामीण उद्योग मदत पुरविणे.

– याची सुरुवात खादी व ग्रामोद्योग आयोगाने केली आहे.

– बांबूसाटुलदा आणि बांबूसा पॉलीमोर्फा खास आसाममधून आणले गेले.

– ग्रामपंचायतींच्या 25 बीघा (साधारणत: 16 एकर) रिकाम्या जागेवर लागवड झाली आहे. अशाच प्रकारे एकाच दिवशी एकाच ठिकाणी सर्वाधिक बांबूची रोपे लावण्याचा जागतिक विक्रम केव्हीआयसीने केला आहे.

– केव्हीआयसीने हिरव्या रंगाचे ठिपके विकसित करण्यासाठी योग्यरित्या बांबू निवडले आहेत. बांबू खूप वेगाने वाढतात आणि सुमारे तीन वर्षांच्या कालावधीत त्यांची कापणी करता येऊ शकते. बांबू पाण्याचे संवर्धन आणि भूगर्भातील पाण्याचे बाष्पीभवन कमी करण्यासाठी देखील ओळखले जातात, हे कोरडे व दुष्काळग्रस्त भागातील एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे.

Project BOLD:

– The project named “Bamboo Oasis on Lands in Drought” (BOLD) is the first of its kind exercise in India which was launched today (4 July) from the tribal village NichlaMandwa in Udaipur, Rajasthan.

– objectives : reducing desertification and providing livelihood and multi-disciplinary rural industry support.

–  it has been initiated by Khadi and Village Industries Commission (KVIC).

– BambusaTulda and BambusaPolymorpha specially brought from Assam.

– have been planted over 25 bigha (16 acres approx) of vacant arid Gram Panchayat land. KVIC has thus created a world record of planting the highest number of bamboo saplings on a single day at one location. – KVIC has judiciously chosen bamboo for developing green patches. Bamboos grow very fast and in about three years’ time, they could be harvested.Bamboos are also known for conserving water and reducing evaporation of water from the land surface, which is an important feature in arid and drought-prone regions.