Tag Archives: 2014

Success Mantra #8 – No Pain No Gain

मित्रांनो, सक्सेस मंत्र देण्याचा उपक्रम कशासाठी आहे? तुम्हा लोकांना सफलता मिळवण्यासाठी माझी मदत व्हावी म्हणून!!! खालील गोष्टी वाचतांना त्या फार सामान्य वाटतील परंतु त्याकडे बऱ्याच  जनांचे दुर्लक्ष होत असते म्हणून एक आठवण करून द्यावी म्हणून लिहितोय. एक लक्षात घ्या… कोणतीही गोष्ट … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | Tagged , , , , , , , , , , | 16 प्रतिक्रिया

PGP is now NextGenPGP

Hi Friends MPSC and UPSC’s current exam structure demands very high-order thinking skills. So to help MPSC/UPSC aspirants acquire these skills, our PGP changes to become 22nd Century assessment program. From 22nd July 2013, our PGP has undergone changes to become NextGenPGP. Our various … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | Tagged , , , , , , , , , , | 2 प्रतिक्रिया

Success Mantra #4 – How to prepare for Rajyaseva Mains 2014?

मित्रांनो, एमपीएससी किंवा युपीएससी २०१४ द्यायची असेल तर तुम्ही काय करायला पाहिजे ह्या बद्दल थोडा विचार केलात का? कदाचित जास्तीत जास्त जणांनी नक्कीच विचार केला असेल असे मला वाटते. तर चला मग बघूया कि माझा अनुभव आणि माझे सजेशन्स तुम्हाला … Continue reading

Posted in MPSC Rajyaseva Main Exam, UPSC Civil Services | Tagged , , , , , , , , , | 7 प्रतिक्रिया

Success Mantra #3 – मासिके का व कशी वाचावीत?

2014 – Success Mantra #3 – मासिके का व कशी वाचावीत? मित्रांनो, तुम्ही २०१४ च्या राज्यसेवा व इतर परीक्शेंसाठी तयारी करत असतांना तुमच्या मनात चालू घडामोडींबद्दल कशी तयारी करावी? व काय काय वाचावे? असे प्रश्न आलेच असतील, होय ना? सर्वात … Continue reading

Posted in MPSC Assistant, MPSC PSI Exam, MPSC Rajyaseva Main Exam, MPSC State Services Prelims Exam, MPSC STI, UPSC Civil Services | Tagged , , , , , , , , , , | 12 प्रतिक्रिया